Обучения и курсове

Курс по йога за деца, 2022


Българска федерация по йога организира нов курс за инструктори по йога за децаот 1 до 9 октомври 2022 г., който е с 9-дневна  продължителност и с включването на  професионални лектори – хабилитирани лица, с дългогодишен опит в преподаването – педагози, психолог, детски лекар, и йога преподаватели с дългогодишна практика с деца.

 1. Какво включва курса за инструктори по йога за деца:

72 часа общи и специални предмети
– Общите предмети (24 часа) са педагогика, детска психология, детска анатомия и болести.
– Специалните (48 часа) включват йога лекции и практики, разделени по възрастови групи и водени от различни преподаватели:

 • от 3 до 7 години;
 • от 7 до 11 години;
 • над 12 години.
 1. Изисквания за курса:

– Минимум 2 година редовно практикуване на йога;
– Курсът е подходящ за педагози, детски психолози, треньори на детски групи и завършили специализация „треньор по йога”.
– Присъствие на 100% от лекциите и практическите занимания;
– Дисциплина – от курсистите се изисква да спазват етичните норми на преподавателите по йога. Същите се намират на сайта на БФЙ.
– Облекло – с оглед хармонизиране на енергията по време на практическите занимания е желателно курсистите да са с бели тениски и черни панталони. БФЙ се ангажира с осигуряването на подходящи тениски, които ще могат да се закупят на приемлива цена в началото на курса.
– Да са запознати с етичния кодекс за работа с деца (можете да го прочетете тук).

 1. Място на провеждане на курса:
  Ще бъде уточнено по-късно.

Цена:

1) Таксата за курса е 550 лв. За завършилите следдипломна квалификация по йога към НСА и БФЙе 450 лв. 
Тази цена включва всички лекторски часове и практики.
2) Допълнителни разходи за храна и нощувки, които всеки си осигурява сам. 

 1. За записване в курса:
  Изпратете имейл на адрес: 2022.kids.yoga@gmail.com

Този имейл да съдържа:
– Формуляр за кандидатстване (изтеглете оттук);
– Автобиография със снимка;
– Кратко мотивационно писмо защо искам да стана йога инструктор за деца;
– Сканирана или снимана диплома за завършена СДК към НСА „треньор по йога“ (ако има такава).

За информация : тел.  0887895209 Калина Прокопиева – координатор.

 1. Удостоверения:
  – Тези, които имат свидетелство за професионална квалификация ТРЕНЬОР ПО ЙОГА, издадено от НСА, ще получат удостоверение за завършена специализация по йога за деца от Българска федерация по йога.
  – Тези, които нямат свидетелство за професионална квалификация ТРЕНЬОР ПО ЙОГА, издадено от НСА, ще получат удостоверение за участие в курс по йога за деца към Българска федерация по йога.
 1. Успешно приключване на курса за инструктори по йога за деца

– По всеки един от преподаваните предмети ще има оценка, която ще бъде вписана в удостоверението и която ще формира средния успех от обучението.

УС на БФЙ

Pages: 1 2 3