СЪБИТИЯ

БФЙ организира дългосрочна специализация за придобиване на квалификация за преподаване по йога-2016-2017

Специализация „Треньор по йога“ – следдипломна квалификация към БФЙ и НСА януари 2016 – юни 2017 г. Какво включва специализацията по йога: – 645 часа общи и специални предмети. – Общите предмети […]

Въздействие на йога практиката при пациенти с шизофрения

  Шизофренията е едно от най-тежките психични разстройства. Въпреки значителния напредък във фармакотерапията, лечението остава недостатъчно оптимално, като много от пациентите имат персистиращи дефицити, особено в когнитивното и социалното функциониране. Йога като […]

Кирил Коларов

Кирил Коларов става ученик на инж. Венцислав Евтимов още през 1965 г., а системно започва да се занимава с йога преди 24 години. Дипломиран преподавател по йога в НСА от 1996 година. […]

Прилагане на философията на практика: ролята на кармата в създаването на промяна

Думата йога (юг) е глагол, който описва действието на свързване, „юкинг“, частите на едно цяло. В историческите текстове думата йога е описана както като вид действие, което трябва да се предприеме, така […]

Йога обучение и йога терапия: важно различаване в практиката

Съвременното разпространение на йога практиката по целия свят във всеки континент и в повечето страни е забележително. Исторически йога практиката често е пазена в тайна и се е разкривала само на истински […]