Семинари

Семинар в Банско – програма

Програма
на обучение за повишаване на квалификацията
на преподавателите по йога по следните теми:

  1. “Sankhya and Trigunas – Concept and Practice”
    („Санкхя и трите гуни – концепция и практика“)
  2.  “Advanced Kriyayoga Sadhana in Patanjalian Perspective”
    („Практиката на Крия йога според Патанджали за напреднали“)

09.-10.04.2016 г., гр. Банско в хл Перун Лодж.

Събота, 09.04.2016 г.

10:00 ч – -11.00  ч настаняване и регистрация
11.00 – 12.00 ч. Лекция с д-р Шарма: “Sankhya and Trigunas – Concept and Practice” („Санкхя и трите гуни – концепция и практика“)  –– Част I ––
12:15 – 14:00 Обяд
14:00 – 14:45 Лекция с д-р Шарма:       –– Част II ––-
14:45 – 15:00 Почивка
15:00 – 15:45 Лекция с д-р Шарма:       –– Част III –––
15:45 – 16:30 Почивка
16:30 – 18:00  Йога практика по системата на Кайвалядхам – Анна Бакалова
18:15 – 19:00 Въпроси и отговори (дискусия)
19.00 -20.00  Вечеря

Неделя ,10.04.2016 г

7:00 – 8:30  йога практика с Вера Захариева
8:30 – 9:30  Закуска
9:30 – 10:15 Лекция с д-р Шарма: “Advanced Kriyayoga Sadhana in Patanjalian Perspective”
(„Практиката на Крия йога според Патанджали за напреднали“) –– Част I ––
10:15 – 10:30 Почивка
10:30 – 11:15 Лекция с д-р Шарма:       –– Част II ––-
11:15 – 11:30 Почивка
11:30 – 12:15 Лекция с д-р Шарма:       –– Част III ––-
12:15 – 14:00 Обяд
14.00 ч – Връчване на сертификатите
15.30 ч  Отпътуване