Събития

Йога арт фестивал „Пловдив за младите“

Фестивалът е насочен към подобряване на физическата дееспособност на младите в съчетание с поощрение на творчеството в тях и се организира за пръв път в Пловдив и България.

В момента компютъризирането е навлязло и все повече навлиза в живота на младите хора и деца, и все по-малко те общуват на живо един с друг, или ако общуват, то е най-често в обездвижена среда. Във училищата и сред младите се среща понякога агресия и липса на толерантност и приемане. Малко от младите знаят какво е да играят до вечерта на улицата, да тичат и да се смеят от сърце.

Фестивалът се организира от Сдружение Шанти, като  идеята е на младите хора да се предложат йога и акро йога, а към физическото раздвижване да се добави и свободно изразяване чрез рисуване. Има много сериозни изследвания в областта на йога как се отключва творческият потенциал на човек, след практикуване, и Сдружението иска да покаже това чрез този фестивал.
Това ще се постигне чрез :
• използване на методи от класическата йога, за да се повиши здравословният статус и двигателната култура на младите;
• използване на методи от акро йога – това е ново съвременно течение в йога, популярно най-вече сред младите, където се работи в група и по този начин се поощрява общуването между младите на живо, а не само чрез компютри и телефон. По този начин отново се подобрява тяхното физическо състояние, но вече тук има и усещане за принадлежност към група, която насърчава високи морални ценности като взаимопомощ и толерантност в обществото;
• използване и комбиниране на оперно пеене на живо, звуци на тибетски пеещи купи и съвременно ритмично звучене с DJ. Ще се образува хармоничен микс от звуци и пеене, които ще напомнят на младите за красотата на класическата музика, но ще бъде изразено чрез модерни форми на музика и по този начин ще бъде достъпно и прието от тях;
• Финалът и кулминацията на проекта след използването на горепосочените методи ще бъде творческо изявяване на участниците под формата на свободно рисуване и представяне на техните творби в изложба.

Организаторите се надяват този проект да прерасне в ежегодно събитие Йога арт фестивал „Пловдив за младите“, нещо което ще се впише чудесно към големия проект за Пловдив 2019 – Културна столица на Европа!

Българска федерация по йога подкрепя събитието. От нейно име събитието ще бъде приветствано от Николай Сираков, член на Управителния съвет и депутат в Българския парламент.

Повече информация може да намерите на:
http://fest.yoga-plovdiv.com/

 

Categories: Събития