ЧЛЕНОВЕ

СОФИЯ

 • ВЯРА
  Председател: Вера Захариева
  адрес: бул. Александър Малинов 51
  е-mail: info@viarayoga.cоm
  телефон: 0887 304 292
  web страница: Вяра
 • НЕД
  Председател: Юлиана Недкова Василева
  адрес: гр. София, ул. „Университетска “ №4, ап. 2
  е-mail: Juli_ned@abv.bg
  телефон: 0898 375 548
  web страница: Нед
 • БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ
  Председател: Тодор Захариев
  адрес: гр. София, ж.к. Борово, ул. „Родопски извор “43А, ет.1
  е-mail: office@yogabg.com
  телефон: 0884 687 700
  web страница: Българска йога асоциация
 • СДРУЖЕНИЕ ЗА ЙОГА, НАУКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАМЕТ НА СВАМИ ДЕВ МУРТИ
  Председател: Георги Бумбаров
  адрес: гр. София, ул. „Сан Стефано“ 7, ап. 8
  е-mail: yoga@swamidevmurti.org
  телефон: 0878 206 514
  web страница: Йога център Свами Дев Мурти
 • ОРФЕЙ
  Председател: Кирил Коларов
  адрес: гр. София, ул. „Листопад“ 8
  е-mail: Kiril_kolarov@abv.bg
  телефон: 0887 405 514
  web страница: Орфей
 • ЙОГА КЛУБ РИШИКЕШ
  Председател: Краси Логофетов
  адрес: гр. София, ж.к. Младост 2, ул. „Проф. д-р Васил Златарски“, между Блок 222 и Блок 229
  е-mail: info@rishikesh.eu
  телефон: 0878 376 192
  web страница: www.rishikesh.eu/wp
 • КАРУНА
  Председател: Елия Аличкова
  адрес:
  е-mail: info@ananda-bg.com
  телефон: 02 865 92 48
  web страница: Ананда
 • БЪЛГАРСКО ЙОГА ОБЩЕСТВО ДИВАЛИ
  Председател: Юлия Савова
  адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 91-93
  е-mail: info@yogadiwali.com
  телефон: 0889 667 780
  web страница: Дивали
 • ЙОГА ЗДРАВЕ
  Председател: Стефан Ангелов
  адрес:
  е-mail: stefan.y.angelov@gmail.com
  телефон: 0889 077 637
  web страница:

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pages: 1 2 3 4