Семинари

Стела Николова

Завършила съм кинезитерапия в НСА и здравен мениджмънт в Медицински университет, гр.Варна. Професионалнито ми развитие е в областта на спорта за здраве, рехабилитацията и превенция на здравето. Интересите ми към йога са осъзнати като през настоящата година се дипломирах като йога инструктор в организираното от БФЙ и НСА обучение под формата на следдипломна квалификация.

Теодора Пенева

Теодора Пенева се занимава с йога от 2012, като от януари 2018 г. записва курс за следдипломна квалификация по йога към БФЙ и НСА. От октомври 2018 г. Теодора провежда редовни йога практики с деца в училища и в два центъра за настаняване от семеен тип в град София. Като преподавател по чужд език в различни класове в 138 СУЗИЕ от начален до гимназиален курс, Теодора има преки наблюдения върху образователната система, и практически опит с работа с деца в различни възрастови групи. Приложението на йога в училище е интересна тема която вълнува авторката на доклада.

Categories: Семинари