ПОСЛЕДЕН КУРС

  1. Изисквания за курса:

– Минимум 2 година редовно практикуване на Йога;
– Преминаване на събеседване с преподавателите по Йога;
– Компютърна грамотност и редовно ползване на имейл;
– Присъствие на поне 80% от лекциите и практическите занимания (80% от теорията; 80% от практиката; 80% от практическите занимания, т.е. минимум 80% активно присъствие на всяка една група предмети);
– Йога лагерите са задължителни и те са с откъсване от домашни условия, т.е. дори мястото на лагера да е близо до местожителството ви, спането на указаното място за лагер е задължително;
– Предаване на всяка тема за домашна разработка в изискуемия срок;
– Изпълнение на йога комплекс в домашни условия, ежедневно, през цялото време на курса и предаване на отчет за извършената дейност;
– Дисциплина – от курсистите се изисква да спазват етичните норми на преподавателите по йога. Същите се намират на сайта на БФЙ.
– Като част от обучението по време на йога лагерите в Лозен се съжителства с различни колеги, определени на случаен принцип.
– Облекло – с оглед хармонизиране на енергията по време на практическите занимания е желателно курсистите да са с бели тениски и черни панталони. БФЙ се ангажира с осигуряването на подходящи тениски, които ще могат да се закупят на приемлива цена в началото на курса.

Pages: 1 2 3