Семинари

ПАРАЛЕЛ МЕЖДУ „ЙОГА СУТРА“ НА ПАТАНДЖАЛИ И КУНДАЛИНИ ЙОГА

Целта на доклада е да покаже единството на йога процеса в приеманите за различни подходи в практиката на Раджа йога и Лая (Кундалини) йога. Ще се покаже съответствието между психологическия модел на практика и енергийният, както и съответствието на осемте части на йога в Патнаджали и процесите в метода Бхуташудхи. Освен по отношение на практиката ще се направи паралел и в концепциите за сътворението в „Йога сутра“ и Лая йога.

Categories: Семинари