КНИГИ

Нова книга на БФЙ: „Горакша шатака“

Можете да поръчате книгата на телефони:
0898 208 443
0887 304 292
Или на имейл:
cveti.velichkova@abv.bg

Цена: 10 лева
Страници: 80
Меки корици

Горакхнатх или Горакша, на когото се приписва авторството на този текст, е водеща фигура на религиозен орден, познат ни като натха пантха, наричан още канпхата. Той е бил съвършен йоги и е бил почитан като по-велик от неговия гуру, Матсиендранатх.

„Горакша шатака“ е важен текст на учението на натхите. Ако се съди по съдържанието му, изглежда, че книгата е предназначена да служи основно като ръководство или наръчник с инструкции по йога практики. Започва с формулировка за целта на човешкия живот и веднага след това обяснява стъпките, водещи към тази цел. Изброени са шест последователни стъпки, а именно асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, дхяна и самадхи и целият текст е тяхно описание

Целта на човешкото съществуване е определена като „освобождение“ или себеосъществяване или не-двойнственост и видът йога, представен тук, е описан като последователни стъпки водещи към тази цел.

Тази книга е резултат от изследването на „Горакша шатака“. Литературният изследователски отдел на института Кайвалядхама (S.M.Y.M. Samiti) е направил това изследване, защото досега „Горакша шатака“ не е била сериозно проучвана от авторите, които са писали за Горакхнатх и неговите трудове. Те са успели да съберат материали и да достигнат до оригиналния текст на „Горакша шатака“. За определяне на оригиналния текст те са използвали 38 намерени ръкописа, включително преводи. 

Тази книга ще даде възможност на българските читатели и особено та тези, които изучават и практикуват сериозно йога, да се запознаят с един от изворите на древното знание.