Международен ден на йога

На 21 юни България ще отбележи Международния ден на йога

ClFagIqXIAAJcCOНа най-дългия ден в северното полукълбо, oт 9 ч. сутринта до късно вечерта

Националният дворец на културата ще отвори врати за древното учение по йога

На 21 юни 2016 година, в деня на лятното слънцестоене, държавите по света ще отбележат за втора поредна година Международния ден на йога. По предложение, изразено за първи път официално от министър-председателя на Индия Шри Нарендра Моди, на 11 декември 2014 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, по силата на която 21 юни става Международен ден на йога.

Йога

Йога е древна наука за човека. Нейните археологически следи водят до Харапската цивилизация в поречието на река Инд. Забележително е, че тя извира от дълбините на времето и продължава да съществува и до днес, формирайки линия на непрекъснатост. Предмет на тази наука е съществуването на човека като материално-енергийна структурна единица – микрокосмос и неговите взаимодействия с макрокосмоса – обграждащия го социум, свят, природа, космос, битие. Характерна особеност на йога като наука е, че тя съдържа не само огромно теоретично знание, фиксирано писмено в многобройни древни, средновековни и съвременни текстове, но в още по-голяма степен тя е развила практическото приложение на това знание под формата на многообразни йогийски практики, обхващащи огромния диапазон на човешката личност – от чисто физическото ниво до най-фините и дълбинни нива на самовглъбяване и самопознание.

Целта на знанието и практиките по йога е една – постигането на такъв стабилен, неразрушим покой и вглъбеност на ума, при които да разцъфти дълбинната същност на личността и пълната хармония на индивидуалното и всеобщото в потока на съществуването. Причината светът да признава йога като ценност на общочовешката култура се корени във факта, че и най-незначителното постижение към тази цел дарява човека с вътрешен покой, по-добро здраве, по-хармонични отношения с околния свят, по-добри физически и интелектуални умения, по-голяма трудоспособност, умение за по-успешно преодоляване на трудности от всякакъв характер, позитивизъм, вътрешна радост и стабилност и много други екзистенциални качества, осигуряващи развитие, удовлетворение и благоденствие на личността.

Важна отличителна черта на знанието и практиката по йога е, че те се предават само от учител на ученик в индивидуална връзка и чрез фина трансмисия. Отношението “учител – ученик” формира една изключително богата и строго регламентирана образователна система, която е съществувала и се е развивала хилядолетия наред. Именно тази традиционна образователна система е осигурила непрекъснатостта на явлението йога във времето.

В България йога също се преподава от учители по йога с различна специализация и насоченост.

Събитието

На 21 юни, най-дългия ден в северното полукълбо, oт 9ч. сутринта до късно вечерта Националният дворец на културата ще отвори врати за древното учение по йога. Десетки школи по класическа йога от цяла България ще демонстрират практики в зала 3, където желаещите ще могат да се упражняват, или просто да слушат и наблюдават. В зала 3.1 учени-практици ще изнесат лекции по различни теми, засягащи същността на йога, а в зала 3.2 ще бъдат представени холистичната наука за здравето аюрведа, а също и йога за деца и йога за бременни. Събитието е отворено за всички заинтересовани от даровете на йога.

По повод на честването на Международния ден на йога посланикът на Република Индия Н. Пр. г-н Р. К. Сачдева споделя: “Впечатлен съм от огромния интерес и дълбокото разбиране за йога в България. Аз лично съм скромен практик по йога, но тук срещам хора, които не само практикуват, но проявяват и сериозна интелектуална и научна насоченост към изучаването на ползите от йога.”

Pages: 1 2