КАКВО Е ЙОГА


Йога е наука, която ни дава методология за премахване на дефектите и слабостите и за достигане състояние на съвършенство, свобода и свръх-съзнателно благоденствие. Състояние, което е съюз с Абсолюта.

Йога дава възможност последователите й да достигнат съвършен контрол над физическото тяло, ума и сетивата.

Йога е търсене на истината. Тя издига към духовни висини. Тази форма на себе-образование се нарича йога. Последователят на йога спазва законът на умереността по всяко време. Той взема средния път. Той не измъчва тялото си, но регулира своето хранене и спане. Той регулира своето приказване и работа.

Йога е вашето уникално наследство. Следвайте този път постепенно и устойчиво. Нищо не може да бъде достигнато за една нощ. Но устойчивата практика ще дари огромна благодат за продължително време. В йога има едно несравнимо единство и лечебна стойност, все още непостигната от съвременната медицинска наука.

Практиката на йога не е в противоположност на никоя религия. Тя не се противопоставя на никоя свещена църква. Тя е чисто духовна и универсална в своите учения. Тя не противоречи на ничия искрена вяра.

Йога не изисква от вас да се отвърнете от живота; тя изисква да одухотворите живота. Стъпка по стъпка йога носи физическо и духовно развитие. А накрая, йога дава възможност на последователя да достигна щастлив съюз с върховното същество. Тя става състояние наречено nirvikalpa samadhi (реализиране на Абсолюта).

Приложете упорито себе-запитване и медитация. Бъдете бдителни. Бъдете старателни. Заменете мислите и желанията за света със свети желания. Заменете несвещените мисли със свещени мисли. Така достигнете победа над съдбата си. Във вас има огромен океан от знание. Разкрийте се. Станете jivanmukta (освободена душа). Спомняйте си, Бог помага на онези, които помагат на себе си.

Думата“ Йога“ е санскритски термин, който идва от коренът“ YUJ“ и означава „съюз, свързване, обединяване“. Йога е начин на живот, който контролира ума и тялото и улеснява съюза между физически, умствени и духовни ползи. Йога е систематизирана от Maharishi Patanjali в първото систематично представяне на Йога , наречено Yoga Sutrа.
Има няколко различни вида Йога : Раджа Йога,Хатха Йога, Карма Йога, Крия йога, Бхакти Йога, Тантра Йога, Кундалини Йога, Мантра Йога, Джнана Йога, Нада Йога, Янтра Йога.

РАДЖА ЙОГА
Или Аштанга Йога е наука за напредване в духовен аспект, класическа система на Индийската философия, формулирана от Патанджали. Практика на самореализация, основана на работата със съзнанието и вътрешната енергия.

ХАТХА ЙОГА
Тя е наука, която пречиства тялото и съзнанието чрез асаните (пози на тялото), шаткармите (прочистващи и детоксикиращи техники), мудрите (жест, позиция на пръстите, които канализират космическата енергия в рамките на ума и тялото), бандхите (положение на органи и мускули, които създават енергийно заключване на определено място, дават лекота, сила и здраве на тялото) пранаяма(дихателни техники, прочистващи тялото и съзнанието) и концентрацията.

КАРМА ЙОГА
E йога на активността, подходяща за тези, чийто интерес е насочен към вътрешния свят. Карма Йога – практика на безкористен труд за благото на живите същества, отричане от плодовете на своите действия, развиване на щедрост, готовност за помощ и непривързаност към материални вещи.

КРИЯ ЙОГА
Е практика на очистване; това могат да бъдат и йогийските очистителни процедури на физическото тяло, и очистването на ума с помощта на мантри и медитация.

БХАКТИ ЙОГА
Е практика на пълноценно отдаване на определена концентрация, благочестиво, набожно доближаване, отварящо сърцето. Бхакти Йога – йога на любовта и поклонението към Божество и Гуру. Изпитване на силен емоционален екстаз на преданост; бхакта се отрича от собственото его, духовно се слива със своето Божество. Счита се, че бхакти йога – при условие на искрено пълно самоотдаване, е бързият път към реализацията. На практическо ниво се реализира чрез ритуали, поклонения, духовни песнопения, мантри, танци и т.н.

ТАНТРА ЙОГА
Корените на тантра йога са много древни. Тази система на йога е свързана с преклонението на Shakti или първичната женска енергия.

КУНДАЛИНИ ЙОГА
Е възможна форма на прана /жизнената енергия, спяща в нашето тяло, която може да се активизира чрез различни техники/. Практикуващият Кундалини Йога се концентрира върху енергийните центрове /чакрите/ в последователен ред, за да генерира духовната сила, известна като кундалини енергия.

МАНТРА ЙОГА
Е повтарянето на мантри- думи или звукове по време на медитация, които помагат да изчистят ума от мисли, докато се постигне състояние на свръхсъзнание Samadhi.

ДЖНАНА ЙОГА
Е Йога на мъдростта и знанието, която се постига чрез самоанализиране и проучване на абстрактни идеи. Джнана Йога – практика на изучаване на свещените текстове – Веди, Упанишади и други. Става въпрос не просто за интелектуално натрупване и систематизация на знания, както се случва в западната наука, а именно постижения, когато в следствие на медитация над текстовете или разказаните учения от Учител, практикуващият „схваща пътя“, т.е. протича преход от размишленията към интуитивното озарение.

НАДА ЙОГА
Е йога на звука – медитативна музика и песнопения.

ЯНТРА ЙОГА
Е съзерцание на определени геометрични изображения – янтри, които въвеждат съзнанието в медитативно състояние.

Съществуват няколко трактата, явяващи се най-авторитетни за всички адепти в хатха йога.

Те са: „Йога сутра“, „Бхагавад Гита“, „Шива Самхита“, „Гхеранда Самхита“, „Хатха Йога Прадипика“ и много други. В тези трактати се дават кратки пояснения относно техниките, инструкции за начина на живот на практикуващия и т.н.

Четирите хиндуистки текста — „Ригведа“, „Самаведа“, „Яджурведа“ и „Атхарваведа“ са създадени са между 1800 и 1200 г. пр.хр. Названието „веди“ идва от санскрит и означава „знание”.

„Панчатантра” /„Древноиндийското петокнижие“/ е санскритски сборник от поучителни истории. Предполага се, че творбата е написана от Вишнушарман около 200г пр.н.е. Първоначално е замислена като ръководство за висшестоящи, учейки ги как да водят политика чрез басни със животни.