ЙОГА ШКОЛИ

В съвременият свят съществуват редица известни школи по хатха йога, всяка от която представлява свой стил на практика. В западните страни най- известен е стилът Аштанга виняса йога на Шри К. Паттабхи Джойс (така наречената “аштанга йога”) и стилът в йога, разработен от Шри Б.К.С. Айенгар, накратко наричан “аенгар – йога”. И двамата мастери в началото на своята йогистка практика са се учили при един гуру – Шри Тирумалая Кришнамачаря (1889 – 1989), който в началото на 1930 год. открива Йогашала (школа по йога) в Майсор (Южна Индия). До това време той много години в качеството си на странстващ йога е бродил по Индия и Хималаите, обучаващ се при различни Учители.

Аштанга виняса йога
Традицията на Шри Т. Кришнамачария в наши дни продължава Шри К. Паттабхи Джойс (род. в 916). той преподава Аштанга виняса йога така както го е правил неговият гуру. Аштанга виняса йога – е мощен динамичен стил, при който изпълнението на асаните неразривно е свързано с движение и дишане, а също и концентрация на съзнанието върху определени точки. Асаните се свързват с динамични връзки – виняси, оттук и названието.

Айенгар йога
Шри Б.К.С. Айенгар е автор на класическите книги по хатха йога – “Светлина върху Йога” (първото издание е през 1964 год, в книгата са описани и фотографирани около 600 асани) и “Светлина върху Пранаяма” в системата на Б. К. С. Айенгар се използват по- прости асани, и даже най- неподготвеният човек може да се занимава с йогата на Айенгар без да се бои от сериозни травми. Въпреки преклонната възраст, Айенгар и до сега преподава в своята школа йоги в Пуна.

Школата на Дхирендра Брахмачари
Своето начало тази школа води от знаменития духовен учител и йога Махариши Картакея, който по предания е достигнал около 300 год. Именно той е предал на един от своити ученици- Дхирендра Брахмачари – своите познания в искуството йога: криите, асанаите и сукшма-виямите. тази школа най- голямо внимание се отделя на очистителните упражнения, които се наричат „крия“ и подготвят тялото за по-нататъчната работа в асаните.

Школа на Свами Шивананда
Свами Шивананда (1887-1963), йога, доктор и духовен учител на религиозно-философската школа Адвайта Веданта, се являва основател на още едно направление в хатха йога, “шивананда йога”.Практиката на асаните в тази школа е статична, използва се динамичният комплекс “Сурия Намаскар” (приветствие към слънцето). Обикновено в школите на Свами Шивананда, както в САЩ, така и в Индия, се изучава “Пурна Йога” (пълна йога), т.е. комплекс от хатха (асани и пранаями), бхакти (поклонение към Бог), карма (безкористен труд), и джнана (изучение на свещените текстове) йога.

Бихарска школа по йога
Свами Сатянанда Сарасвати (1923-2009) е ученик на Свами Шивананда. Той учредява Бихарската школа по йога в Мунгир. Хатха йога в Бихарската школа включва в себе си асани, пранаями и шаткарми (очистителни процедури). Сатянанда йога преподава класическа йога на съвременните хора и е насочена към цялостния човек, а не само към тялото. Обръща се голямо внимание на себепознанието, на медитативните практики и систематичната подготовка за тях и на връзката на йога с ежедневието. Към ашрама в Мунгир е основан и първият в света признат университет по йога, Бихар йога бхарати. През 1983 Свами Сатянанда оставя ръководството на своя приемник, Свами Ниранджанананда, и се оттегля в усамотение, като през 2009 постига махасамдхи.