Семинари

Йога обучение и йога терапия: важно различаване в практиката

Съвременното разпространение на йога практиката по целия свят във всеки континент и в повечето страни е забележително. Исторически йога практиката често е пазена в тайна и се е разкривала само на истински търсещи, които са доказали своята готовност да поддържат качеството на предаване на ученията. И все пак в голям мащаб по целия свят ние избираме да споделим йога. Хората, които са изпитали подобреното качество на живот, което възниква в отговор на йога практиката, се чувстват вдъхновени да предадат тази възможност на другите, а не да го запазят за себе си.

Как да правим това с почтеност? Как да преподаваме йога философия и практика по интегриран начин на хора от широк спектър от култури, с различни условия и във всички етапи на живота? Това, което предлагаме, няма да изглежда еднакво при всички обстоятелства или да споделя едно и също намерение. Това ще бъдат части от цялото, което е йога. По някакъв начин, докато предлагаме практика на парчета, ще трябва да помним и да преподаваме, че всяка предлагана практика е адаптация, направена по някаква причина, а не цялата картина, но обслужваща своята част и цел.

Това разграничение е важно, когато разглеждаме връзката между това, което наричаме йога обучение и йога терапия. В този доклад ще обсъдя базата от знания и наборите от умения, които са от съществено значение за всяка от тези форми на споделяне на йога и ролята, която играят за постигане на положителна промяна в живота на хората.

Categories: Семинари