Семинари

ЙОГА И ПСИХОЛОГИЯ – СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЙОГА И СЪВРЕМЕННАТА ПСИХОЛОГИЯ

Резюме
Йога (една от Шестте ортодоксални системи на индийската философия) има изключително отношение към психологията, като често е наричана индийска психология, тъй като представя психологическо разглеждане на йога, което не само обяснява структурата и функциите на читта (нещата на ума), но и дава систематичен курс на действие за усъвършенстване на дейността на читта с оглед реализиране на Себето. Следователно йога, като изследване на „Себето“, надхвърля общата и анормалната психология и води до свръхнормално ниво на живот.

В съвременната психология умът не е ясно определен. Умът често се разглежда като софтуер, а мозъкът – негов хардуер. Съзнанието често се приема за друг термин за ума и неговите функции. Дадените определения често са повече описания на неговите функционални аспекти и не описват какво всъщност означава. Мозъкът се счита за място на ума.

Тук в тази презентация са разработени няколко сравнителни характеристики на йога и съвременната психология, които показват, че йога и съвременната психология се различават една от друга до такава степен, че човек се чуди дали те имат някаква пресечна точка. Като се има предвид обаче някои общи въпроси по отношение разбирането на човешкото поведение, както и неотдавна възприетото разбиране на връзката между тялото и ума за развитие на личността и терапевтичните аспекти, ги правят достойни за сравнение.

 

Pages: 1 2

Categories: Семинари