СТАТИИ

Йога за деца с разтройство от аутистичния спектър и други специални нужди-Анна Лашкова, Антоанета Заркова, Катерина Павурджиева

Фондация I Can Too, Йога център Свами Дев Мурти, София, България, yoga@swamidevmurti.org

Доклад от Йога конгреса с международно участие – София, 2013г.

Резюме: Докладът представя създадено ръководство от авторите за прилагане на йога при деаца с РАС и други специални нужди, базирано на проучване на световния опит в тази област. Дадени са насоки кои практики от йога и как да се прилагат. Разглеждат се също съвременните гледни точки за аутизма, неговия спектър и проявления.

Ключови думи: йога, аутизъм, РАС.

1. Увод
Все още няма единно мнение за причините за аутизма, както и за възможността да бъде излекуван. Официалната наука го смята за неизлечима болест, а алтернативните гледни точки варират от това, че аутизмът не е болест, до това, че е лечим с природни средства. Няма досега ясно посочени индикации, че йога премахва аутизма, но резултатите в много страни в Европа, в САЩ и Индия показват, че йога значително облекчава и подобрява състоянието на деца с РАС.

2. Изложение
2.1 Какво е аутизъм:
Болест или не?
„Аутизмът представлява усамотяване, самоизолиране. Аутизмът е психично заболяване, което засяга развитието на мозъка, а оттам и поведението на човек. Аутистите изглеждат като хора, които живеят в свой свят. Това е генерализирано разстройство на развитието от така наречения аутистичен спектър.“ – Уикипедиа.
„Аутизмът не е болест, а състояние. За него няма скъпо струващиоперации, трансплантации. Няма увредена тъкан, различна е само структурата на мозъка, което се обуслява от липсата или недостатъчността на нервни връзки в най-висшата нервна система на човека – периферната нервна система на мозъчната кора.“ – Фондация Стъпка за невидимите деца на България

2.2. Спектърът на аутизма
Терминът „спектър“ се използва за означаването на широк обхват от симптоми, умения и ниво на  увреждане, или на липсата на способности, каквито дете с РАС (ASD) може да има. Някои деца са с леки или средни симптоми, докато при други те са тежки.
Според наръчника за диагностика на САЩ се определят пет разстройства, нарични още генеразлизирани разстройства в развитието (PDD):

  • Аутистично разстройство (класически аутизъм)
  • Разстройство на Аспергер (синдром на Аспергер)
  • Разстройства в развитието, недефинирани по друг начин
  • Разстройство на Рет (синдром на Рет)
  • Детски дезинтегративни разстройства (CDD).

Цялата статия можете да прочетете тук.

Целият сборник с доклади можете да изтеглите от тук