Семинари

Йога в училищата – приложение и популяризация

Изследване на ефекта от йога практиките върху училищната тревожност на деца от 5 и 6 клас показва благоприятното въздействие на йога в училищата. Дали обаче това е възможно да се случи на едно по-масово ниво? Какво е необходимо да се случи? Как се практикува в западните страни, и кои страни имат опит в по-масовото приложение на йога в училищата? Докладът анализира необходимостта от популяризация на йога в училищата, възможности и пречки за приложение, и дава насоки за поетапно разширение и популяризация на йога в средното образование в България. Резултати от изследването за училищна тревожност са представени накратко в презентацията.

Categories: Семинари