ЙОГА В БЪЛГАРИЯ

Корените на Йога в България са много дълбоки и далечни. Изследванията на наши историци показват, че българският етнос възниква и се създава в Далечния Изток, в планината Имеон, разположена в Тибет. Според други изследвания българите, са живели на границата на съвременен Китай и Индия. Дълго време обичаите и религията на българите в Аспарухова България са запазили древните си източни корени. Животът на св. Иван Рилски също е живот на един източен аскет-йога. Определен етап в духовното развитие в началото на ХХ век е учението на Петър Дънов, основател на Бялото братство в България.

Първите групи по Йога с ръководител Виктор Сеплевенко /1937 г./, контактите му, осъществени за първи път с ашрама „Божествен живот на Свами Шивананда“, първият ученик на Свами Шивананда в България – д-р Теньо Чаушев /1959 г./, първите, започнали сами заниманията си по книгата „Йога и спорт“ на Йесудиан /1954 г./, първата книга „Упражниния на йогите“ на Иванка Борисова и Асен Миланов /1963 г./, първото посещение на истински йога в България – Жое Клемандоре /1962 г./, бележат началото на проникване и разпространение на идеите на йога в България и първите стъпки на нейните последователи: Петър Алексиев, Илия Василев, Веселин Лучански, д-р Станчо Лазаров, Венцеслав Евтимов, Христо Гешанов, Станко Попов, Илия Илиев, Иван Филипов, Васил Илчев, д-р Георги Лозанов.
За да се достигне до официалното утвърждаване на йога – през месец април 1978 г. се създава секция „Йога“ към ГС на БСФС /Български съюз за физкултура и спорт /.
През 1990 г. се регистрира Българската Федерация по Йога като самостоятелна юридическа организация по Закона за лицата и семейството, със свой устав и Управителен съвет. Така се създава ръководният орган на йога движението в България. Председател на управителният съвет е проф. д-р Крум Рачев, зам. председател Венцеслав Евтимов, главен секретар Веселин Лучански.
През 1993 г. БФ „Йога“ организира курс към НСА – отдел „Следдипломна квалификация“, завършен успешно от десет курсисти, получили квалификация „Кинезитерапия и Йога“. През учебната 1995 – 1996 г.
През м. август 1993 г. излиза бр. 1 на вестник „Хата Йога“ издание на БФЙ с главен редактор В. Лучански. От 13 май до 3 юни 1994 г. Българската федерация по йога организира и провежда първата йога – експедиция „Хималаи – 94“ с ръководител Веселин Лучански. Групата е съставена от 19 последователи на йога от София, Кюстендил, Пловдив, Варна, Враца, и Ловеч. При посещението на ашрама на Свами Шивананда в Ришикеш, участниците в експедицията са приети от популярния йога – учител Свами Читананда, ръководител на ашрама. Експедицията посещава: Рамакришна – Мишън в Калкута, където се изучава йога – наследството на Вивекананда, Бихар скул ъф йога, повече от 20 ашрама в Ришикеш и Хардуар, и достига до Бадринат, на границата на Индия с Непал и Китай. Впечатляваща е и срещата с 90 годишният йога Вишваатан, чието изпълнение на асани надминава всички очаквания.
БФЙ е съорганизатор и на йога – фестивалите в Габрово, през 1992 – 1994 г.
Най-голям успех в дейността си БФЙ отбелязва през 1995 г., когато от Министерството на образованието се получава разрешение Йога да се преподава като свободно избираем предмет в училищата. Програмата за преподаване е съобразена с индийската програма за ученици от 5-ти до 10-ти клас, адаптирана за нашите условия.
Съвместно с НСА и със съдействието на Националния център по фитотерапия и народна медицина при МЗ, БФЙ организира и провежда Международна конференция „Холистичната медицина и йога“ през 1996 г. Участват учени и последователи на йога от Индия, Англия, Румъния, Гърция и България.
На 23 ноември 1996 г. в Кюстендил се провежда първият национален преглед – състезание по йога, организиран от БФЙ. Участват над 70 участници. Посланикът на Индия Нирупан Сен приветства състезателите. Бяха излъчени материали по БНТ и регионалните ТВ центрове. Най-масово е участието на клуба от София с ръководител Вера Захариева и Даниел Петров – 19 състезатели на възраст от 4 до 25 год., на клуба от Кюстендил – 12, на клуба от Стара Загора – 10. Първият абсолютен шампион на България по йога става Дамян Василев.
1996-1997 г. БФЙ организира съвместно с НСА курс за инструктори по йога, в който участваха 40 йога- последователи.
След 1997 г. Федерацията организира и провежда ежегодно държавни първенства по йога: изпълнение на йога-асани, в които участват представители на йога клубовете от страната, като броят им през 2004 г. достигна 80.
През 1999 г. Даниел Петров заедно с Вера Захариева участваха за първи път в световното първенство по спортна йога, организирано от Международна Йога Спорт Федерация, класирайки се на първо място – златен медал, във възрастовите си групи.
През 2002 г. БФЙ стана член на Международната Йога Спорт Федерация.
Особено впечатляващо бе X-то Юбилейно Държавно Първенство, проведено на 11 юни 2005г. под патронажа на Министъра на Младежта и Спорта Васил Иванов – Лучано в зала 2 на Нациналният Дворец на Културата- София. Това първенство премина като един грандиозен целодневен национален фестивал на йога. Тази проява бе отбелязана и в интернет мрежата на Международната Йога Федерация. Впечатляващо бе не само нивото на изпълнителите, но и участието на най-възрастният Димитър Митов /78 г./ от гр. Сандански, който заедно със своя внук Николай /13 г./, не само изпълниха сложни йога- асани, но и показаха, че йога е наистина система за всички възрасти. Присъстващите в залата приветстваха с бурни аплодисменти и ставане на крака изпълнението на Николай Тафров, обявен от медицината за нелечимо болен от рак, който със помощта на своята съпруга изпълни сложни асани и показа, че йога съчетана с волята дава своите резултати за подобряване на здравословното състояние. Танците на студио „Дебют“- гр. Кюстендил в съчетание с вплетени в тях асани, както и мажоретките на СК „Актив спорт“, донесоха още хармония и красота в залата.
През 2005 г. БФ по йога организира курс за „Обществени инструктори по йога“ към НСА “ В. Левски“ – София с 37 участници. След завършването на курса се появиха още 4 нови клубове – членове на Федерацията.
XІ Държавно Първенство /3 и 4 юни 2006 г./, бе проведено в залата на читалище “ Братство“- гр.Кюстендил / залата, в която то бе проведено за първи път през 1996 г./ с изключително добра организация от домакините- студио “ Дебют „.
През 2006 г. БФ по Йога стартира нова инициатива- провеждане на празници на йога в различни градове. Основна цел е представяне на древната система на йога, като достъпна за всички граждани на страната. Първи проведоха тази проява клубовете по йога в гр. Пловдив, която предизвика изключителен интерес – залата на Военния клуб беше пълна и с правостоящи. Последва празник и във Велико Търново под патронажа на кмета на града д-р Румен Рашев, който предостави залата на общината. След В. Търново се присъедини и клуб „Лотос“ – Плевен също с много голям интерес от страна на гражданите. И още един есенен празник на йога в Пловдив.
През 2004 г. на Световното Йога състезание в Мадрид – Испания, участва Борислав Николов, а през 2006 г. в Делхи, Индия представител на Федерацията бе Виктория Цонева.
Федерацията всяка година организира открити йога лагери на планина и море, в които участват представители на йога клубовете в страната, както и самостоятелно практикуващи последователи. Тези лагери подпомагат индивидуалната практика на участниците, като ги обогатяват с нови знания и техники за изпълнение на физическите и дихателните упражнения. Организират се и демонстрации в страната с цел разширяване клубната мрежа и пропагандиране на йога като система за поддържане и подобряване на физическото, психическото и духовно здраве.
На 15 октомври 2006 г. се състоя Общо събрание на Федерацията. Бе избран нов Управителен Съвет в състав:
инж. Кирил Коларов – председател;
инж. Донка Генова – заместник председател;
членове:
Вера Захариева-Чакова – йога клуб „ВЯРА“- София;
Петя Стаменова – клуб „ЦАРЕВЕЦ“ – В. Търново;
Румяна Илиева – спортен клуб „МАРЕА“ – Варна;
Люба Шулева – спортен клуб „ХРИДАЯ“- Бургас;
Рашко Зайков – йога клуб „АМРИТА“ – Пловдив;
Стефан Илчев – йога клуб „ЛОТОС“ – Плевен;
Стефан Стефанов – Габрово;
Тодор Захариев – „Българска Йога Асоциация“ – София
През 2007 г. почти всички големи центрове на Йога направиха поредните Йога фестивали:
1 . м. март се състоя І – вият за Благоевград фест;
2. На 18-20 май 2007 г. се проведе Европейски шампионат в Копенхаген, Дания, на който Борислав Николов стана първият български Европейски щампион;
3. На 26 май 2007 г. бе 12-тото Национално първенство по йога във Варна;
4. На 20-22 юли се проведе първата в света среща на Балканските страни в гр. Пловдив;
5. ІІІ – ти Йога фест в Пловдив се състоя на 31 .09 . 2007 г.;
6. ІІ – ри Йога фест във Велико Търново се проведе на 06.10.2007 г.;
7. І – ви Йога фест в гр. Габрово се състоя на 21.10.2007 г.;