ПУБЛИКАЦИИ

Изявление на Българска федерация по йога

Poster2

Във връзка с постъпилите редица сигнали до Българска федерация по йога за организиране на различни обучения и събития, сме длъжни да направим следното изявление:

1. Даниел Петров не е член на Българска федерация по йога. Той беше изключен от нея през 2011 година най-вече поради уронване на имиджа на йога. Курсовете за йога преподаватели, които той провежда, са нелегитимни.

2. Групата във Фейсбук YOGA FEDERATION OF BULGARIA, създадена от Аман Суд е направена без знанието и участието на Българска федерация по йога, и тя няма отношение към организираното събитие.

Бихме искали да напомним, че право да издават легитимни удостоверения и дипломи за преподаватели по йога имат само институции, регистрирани по Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение. Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, няма право да извършва преподавателска дейност по йога.

Българска федерация по йога развива дейности, свързани с възможността йога да бъде полезна на повече хора по по-добър начин. Въпреки че сме Федерация, състезанията са само малка част от нашата дейност, изисквани по закон. Това, на което наблягаме в образователните ни програми (специалност йога към НСА – 4 години, следдипломна квалификация по йога – година и половина, курсове за повишаване квалификацията на йога преподавателите – ежегодно, курсове йога за деца – 9 дни) е класическата йога във всички нейни аспекти, свързана с възможностите на съвременната наука. Обучаващите се при нас трябва не само да практикуват упорито и ежедневно, но трябва да са запознати с древните източници на дисциплината йога, както и с Хатха йога текстовете от по-късна епоха, те също изучават дисциплини като анатомия, физиология, биомеханика, педагогика и други, както и участват в редица изследвания и научни проекти. Смятаме, че йога е нещо, което се учи с практика и теория цял живот и ще се стремим да задълбочаваме още повече нивото на нашите обучения.

Наша цел е да разширяваме дейността си, така че повече хора да могат да подобрят качеството си на живот с повече здраве и спокойствие, да продължаваме да развиваме работа с хронично болни, хора с увреждания, деца в неравностойно положение, възрастни хора в домове и извън домове. Най-вече се надяваме да вдъхновим повече хора към живот, изпълнен с повече приятелство, съпричастие, взаимопомощ и радост.