СТАТИИ

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЙОГА-ДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – хронология

1995 г.
– 7-ми национален йога-семинар в залите на НСА. Освен последователи на йога от страната присъстват гости от Портогалия, Белгия, Австрия, Швейцария. Посланикът на Индия в България г-н Нирупам Сен приветства участниците, Българската национална телевизия излъчва кадри от откриването на семинара – репортаж на Даниела Кънева в новинарската емисия “По света и у нас”. На този семинар за първи път се поставя въпросът за обединяване усилията на основните духовни течения у нас за издигане на духовната култура на нацията. Обединена е дейността на “Йога-център” с ръководител Венцислав Евтимов, Асоциация “Феномени” с ръководител Стамен Стаменов и Движение за нова култура с ръководител Кубрат Томов.
1996 г.
– 8-ми национален йога-семинар в залите на НСА. Последователите на йога от София и страната са приветствани от посланикът на Индия в България г-н Нирупам Сен, от представител на Министерството на образованието и от представител на Националното радио.
През есента на
1992 г.
излиза от печат кн. 1 на списание “Йога”, чийто отговорен издател и главен редактор е Венцислав Евтимов. До настоящият момент от списанието са издадени пет книжки. В него са включени материали свързани изключително с йога-практиката и задоволяващи интересите както на начинаещите, така и на напредналите последователи на йога /23/. Основната задача на списанието е посвещението в принципите на йога, а неговата цел – възпитание в моралния кодекс на йога, чийто девиз е: “Бъди добър – прави добро!”
Йога-центърът развива активна дейност за започване на обучение по йога във всички видове учебни заведения /11/.
1991 г.
– организира се група по йога във ВМЕИ – София;
1993 г.
– започва курс по йога /редовни часове/ за 2групи студенти в СУ “КЛ. Охридски” с ръководител Станко Станков, през следващата година групите са вече 4;
……… – започва курс по йога за ученици в 12 СОУ – София с ръководител Станко Станков. Следват курсове в строителния техникум “Хр. Ботев”, 118 СОУ, в две детски градини, като всяка следваща година броят на групите непрекъснато расте;
1994 г.
– организирани са групи по йога в Медицинска академия и ВХТИ – София, също ръководени Станко Станков.
……. – През май се провежда учредителното събрание на Българското йогийско дружество. Председател на управителния съвет е Христо Гешанов. Дружеството си поставя за цел разпространение на йога в София и страната чрез изнасяне на лекции и организирано групово обучение по йога – теория и практика.
1991 г.
– На 15 декември последователи и симпатизанти основават общество “Бабаджи”. Същото е регистрирано официално на 12.03.1992 г. със свой устав и управителен съвет с председател Илия Василев. /интервю с Ил. Василев, 17.09.1996 г./
1992 г.
– Излиза от печат допълнено и преработено издание на книгата “Йога” на Венцислав Евтимов /24/.
……. – В Старозагорските минерални бани към веригата “Училища, утвърждаващи здраве” се създава Лечебно-възстановителен център за деца. Центърът разполага със 100 легла, зали за ЛФК, тенис-корт, учебни кабинети, видеозала и киносалон. Тук се лекуват деца със сърдечно-съдови заболявания, диабет и затлъстяване, като се прилагат традиционни и древни лечебно-възстановителни системи: йога, китайска медицина и др.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Categories: СТАТИИ