Семинари

Вегетарианство и йога

Тук Йогашри Рагхурам ще говори за значението на вегетарианската диета, докато следвате йога начин на живот. Все още ли спазваме начина на хранене на пещерния човек, докато използваме съвременни технологии във всичко. Вегетарианството е разработено, след като човекът от пещерата е изследвал обработването на земята и отглеждането на растения, за да получава директна енергия от Слънцето. Трябва да решим дали се нуждаем от директен или косвен източник на енергия.

Categories: Семинари