НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА – 2013г.


Помощен, постоянен орган на БФЙ е Съдийската колегия с Управляващ орган – Съдийски съвет.
Съдийският съвет се представлява от: Председател – Люба Шулева-Комитова, Илияна Захариева и Ружа Стойнова.
Съдии в БФЙ са: Люба Шулева-Комитова, Илияна Захариева, Ружа Стойнова и Виолетка Димитрова.


Право да издават легитимни удостоверения и дипломи за преподаватели по йога имат само институции, регигистрирани по Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение.
Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, няма право да извършва преподавателска дейност по йога.
За повече информация: (+359) 878 664 629.