ИСТОРИЯ НА ЙОГА В БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Драгомир Матеев дава научна обосновка на физиологичния механизъм на телесната самодисциплина на йогите. Това ангажира вниманието на по-широки слоеве на нашата общественост и практикуването на йога от младежко увлечение или хоби започва да става средство за постигане на по-сериозни цели – увеличаване на физическата и психическата дееспособност, лекуване на някои заболявания и др.
Разработеният от Кънчо Кънев речник “Йога – основни термини” (изд. “Медицина и култура”, 1984) спомага извънредно много за уточняване съдържанието и понятията, използвани в йога.
Д-р Георги Лозанов, ръководител на Института по сугестология към БАХ, през 60-те години посещава Индия, за да се запознае с възможностите на йога, като особено впечатление му прави левитацията, незнаейки че тя може да му бъде демонстрирана в България от В.Лучански. Това е първият наш учен, който използва методите на Раджа-йога и на йогийската релаксация за разработване на методика за ускорено изучаване на чужди езици.
Научните разработки на проф. д-р Драгомир Матеев и на д-р Георги Лозанов са признати от индийските изследователи на йога, като се цитират нееднократно в техните публикации. Така напр. в Енциклопедията по йога на Шри Йогендра в раздела “Физиология” се посочват световни учени-физиолози, изследователи на йога; една от разгледаните теории е теорията на проф. д-р Драгомир Матеев. Д-р Лозанов е известен в Бомбай и Кайвалядхама и също е цитиран в публикации в Института на Шри Йогендра.

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЙОГА-ДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – хронология |

Историята на йога у нас от спомените на Станко Попов |

 

Pages: 1 2 3