психотерапия

Психологическите проблеми вследствие на Кобит-19 и справянето с тях чрез йога

Намасте, на всички мои български приятели. Аз отново съм пред вас. Темата, която ми предложиха, е: „Психологическите проблеми вследствие на Кобит-19 и справянето с тях чрез йога.“ И така приятели, ние всички […]

Концепцията за виталната енергия в западната философия-Катерина Павурджиева

София, България, yphelp@abv.bg,  Йога Център „Свами дев Мурти“ Доклад от Йога конгреса с международно участие – София, 2013г. Исторически преглед на концепцията за виталната енергия – от древна Гърция до началото на […]