Вилхелм Райх

Концепцията за виталната енергия в западната философия-Катерина Павурджиева

София, България, yphelp@abv.bg,  Йога Център „Свами дев Мурти“ Доклад от Йога конгреса с международно участие – София, 2013г. Исторически преглед на концепцията за виталната енергия – от древна Гърция до началото на […]