СПЕЦИАЛНОСТ ЙОГА

Курс за придобиване на знания-2016-2017

БФЙ организира БЕЗ ПРИЗОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ АПРИЛ – НОЕМВРИ 2016 Г – следдипломна квалификация към БФЙ и НСА Какво включва КУРСА по йога: – 220 часа специални предмети, включващи […]

БФЙ организира дългосрочна специализация за придобиване на квалификация за преподаване по йога-2016-2017

Специализация „Треньор по йога“ – следдипломна квалификация към БФЙ и НСА януари 2016 – юни 2017 г. Какво включва специализацията по йога: – 645 часа общи и специални предмети. – Общите предмети […]

Курс за инструктори по йога, 2016

Информация за записалите се за включване в обучението за йога инструктори на БФЙ. За целта е необходимо да кандидатствате, изпращайки ни следните документи: – автобиография със снимка; – кратко мотивационно писмо, защо искам да […]