КУРСОВЕ

Девет души завършиха успешно курса по ведическа йога терапия, ниво 2

VYT

През юни успешно завърши курсът по ведическа йога терапия, който бе проведен на две нива – през 2018 и 2019 година. Ръководител на курса бе д-р Нисар Шейх, който именно възобновява автентичните методи за терапия с йога, систематизира ги и показва тяхното значение за съвременните заболявания.

Дипломи получиха девет души:

Анелия Узунова
Ива Кирова
Ирина Дакова
Нина Гинина
Нина Денина
Снежина Докова
Теодора Горанова
Илияна Захариева
Анна Бакалова

Какво е Ведическа йога терапия (ВЙП)?

Тя е автентичен начин на използване на йога за терапевтични цели, като има свое уникално разбиране за болестта и човека. Базира се на древните източници като Ведите и Упаведите (аюрведа), както и йога текстове като Йога сутра на Патанджали, Хатха прадипика и др. На тази база е разработена собствена система за диагностика и терапия, в основата на която стоят принципите на аюрведа.

Така базовото разбиране на аюрведа за здравето, съчетано с йога принципите и практиките съставлява ведическа йога терапия. Акцентът се поставя върху намирането на основните причини за всяко заболяване. Човекът не се разглежда само като физическо тяло, съставено от плът и кръв, но се прилага цялостен подход, който включва тялото, психиката и душата. Няма разделение на системи и органи, а се използват анатомичните, физиологичните и психологическите концепции в аюрведа и йога, като доши, дхату, чакри, коши и т.н.

Един нагледен практически пример от курса за разликите в диагностицирането и лечението бе човек на антидепресанти от над 5 години, диагностициран в състояние на тежка тревожност, придружена с оригване, хълцане, сърцебиене и задух. При консултацията на база принципите на ВЙТ се установи, че състоянието се дължи на проблеми с апана ваю (енергия, която трябва да действа в посока надолу и отговорна за изхвърлянето на отпадните материали от храносмилането). Нарушената апана в пациента е обърнала посоката си поради слабата самана (енергията, отговорна за храносмилането), при което е станала причина за проблемите с оригването, сърцебиенето, а те от своя страна са довели до усещане за тревожност. Очевидно е колко различно трябва да се насочи лечението.

Как ще помагат завършилите ВЙП?

Завършилите курса по ведическа йога терапия са компетентни да консултират, правят диагностика и предписват съответни йога практики. Йога предписанията не се свеждат само до асана и пранаяма, но включват аспекти от крия йога на Патанджали, пратяхара и др., а за маномая коша са необходими също редовни йога консултации с терапевта. Те са способни да променят така практиките, че да са във възможностите на всеки пациента Тяхно задължение е също да следят състоянието и при нужда да променят предписанията.

Ведическите йога терапевти също могат да ви дадат насоки за правилния начин на живот по отношение на храненето, работата, почивката, съня, отношенията, емоциите, общуването, концентрацията и т.н.

Categories: КУРСОВЕ