ЧЛЕНОВЕ

БУРГАС

 • ЛАЗУР
  Председател: Ваня Михайлова
  адрес: бул. “Демокрация”, бл. № 31
  е-mail: mihailova_vanya@abv.bg
  телефон: 0885 070 443
  web страница: Лазур

ВАРНА

 • СВАРОДАЯ
  Председател: Илияна Захариева
  адрес: ул. „Ян Палах“ 10, ет.2
  е-mail: svarodaya@gmail.com
  телефон: 0888 902 066
  web страница: Свародая
 • АТМА ЙОГА
  Председател: Ивелина Томова
  адрес: ул. „Селиолу“ 48 A, ет. 6, ателие 7
  е-mail: ivelina tomova@gmail.com
  телефон: 089 999 3261

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • ПРАКРИТИ
  Председател: Елка Гигилева
  адрес:
  е-mail: yoga.prakriti.vt@gmail.com
  телефон: 0887 535 830
  web страница: Пракрити
 • ЙОГА
  Председател: Георги Петров Петров
  адрес: Детска градина „Соня“, ул. „Момина крепост“ № 9
  е-mail: yoga.vt@abv.bg
  телефон: 0886 843 284
  web страница: Йога
Pages: 1 2 3 4