Международен ден на йога

Психологическите проблеми вследствие на Ковид-19 и справянето с тях чрез йога

Намасте, на всички мои български приятели.

Аз отново съм пред вас. Темата, която ми предложиха, е: „Психологическите проблеми вследствие на Ковид-19 и справянето с тях чрез йога.“

И така приятели, ние всички в цял свят наблюдаваме този Ковид-19. Където и да погледнем, в болниците виждаме лекари и медицински работници да се борят, да помагат на хората, които са инфектирани.

И понеже няма ваксина, ние трябва да предприемем нефармацевтични мерки, средства, методи. Хората сме държани затворени, трябва да спазваме социална дистанция, трябва да стоим сами – всичко се промени.

Нашата всекидневна програма се промени.

Тези инфекциозни болести силно въздействат върху психологическия, емоционалния аспект на човешкото здраве. Това се случва, тази паника от патогените се поражда, защото те са невидими, лесно се разпространяват от човек на човек и са миниатюрни. И Ковид-19 не е изключение, тъй като по цял свят се наблюдава психологическа буря. Той промени начина, по който живеем, работим и общуваме помежду си.

Изолация, страх, несигурност, объркване на икономиката, усещане за безпомощност и загуба на близките – те въздействат върху живота на хората. Това предизвика огромен стрес, и както казах все още няма ваксина, така че несигурността относно пандемията продължава да поддържа значително ниво на стрес и тревожност в обществото.

И засега няма начин да се предотврати инфекцията освен чрез нефармацевтични средства. Затова ние бяхме затворени и изолирани един от друг. Ние ходехме на работа всеки ден, но дойде тази криза и промени нашия ритъм, създаде този огромен стрес във всички нас. 

Какво можем да направим, за да преодолеем всичко това? В днешната лекция ще дискутираме механизма как този огромен стрес ни доведе до проблеми на органично ниво, ще разберем психо-соматичния механизъм в позитивен и негативен аспект. А йога навлиза дълбоко в него и в йога писанията са дадени процесите, които ще дискутираме днес.

А именно как този стрес ни отвежда от психологично на органично ниво, на ниво тяло и как можем да преодолеем тези проблеми чрез позитивен психо-соматичен механизъм. Ще разгледаме тези два аспекта.

Всички знаем, а и всички научни изследвания в световен мащаб са доказали, че йога има потенциала да предпазва и управлява нашите драматични емоционални и психологически състояния, както и други проблеми, породени от начина на живот. Тя дава способността на индивида да постигне и поддържа динамично усещане за физическо, емоционално, ментално и духовно здраве.

В „Бхагавад гита“ е казано много красиво (цитат на санскрит), което означава баланс, равновесие на всички нива на нашето съществуване. Арджуна бил готов за битка. Той бил голям войн. Но когато този голям войн отишъл на бойното поле и видял своя дядо, Бхишма, и другите си роднини и близки, тогава в главата му се появила мисъл и той отказал да се бие. Мисълта била как мога да ги убия, те са моите възрастни роднини, ако ги убия, това ще е грях. Ако избягам от бойното поле, това също ще е грях.

Такова било състоянието на ума на Арджуна, което не му позволявало да се бие – неуравновесено. Бил напълно в състояние на смут, на пълно униние. И това е състоянието, в което са хората, същото състояние – има икономическа несигурност, психологически смут в обществото.

Тук бих искал да цитирам Буда. Този вирус идва отвън, но как ще реагираме на този вирус, зависи от нас. Човек трябва да разбере енергията, а мисълта носи енергия, и ако мисълта е позитивна и енергията ще е позитивна и ще генерира позитивно отношение. Така че каквото и да се случва, човек ще е подготвен да го приеме. Но ако мисълта носи негативна енергия, човекът бива хванат в порочния кръг на негативната мисъл, появява се страх и цялата му система ще работи в съответствие с нея.

Това ще намали нашия имунитет и няма да можем да се борим с каквито и да било вируси, инфекции, болести. Трябва да разберем, че всички наши проблеми започват от ума. Това трябва да се помни.

В тази връзка искам да цитирам „Йога Васищха“, в която Рама бива обучаван от Васищха, който му казва, че всички видове болести идват от ума. Той разделят тези проблеми на две части. Едните са инфекциозните болести, болести вследствие на замърсяване, инциденти и т.н. Това са нормални неща, но понеже, както например тази инфекция, за която няма ваксина на пазара, се засяга и нашата психология.

Тези болести се разделят също на две части – саманя и висара. Саманя е обикновена, когато има психо-соматично въздействие само по време на взаимодействието, т.е. когато сме изправени пред някаква ситуация като днешната по света.

Нека първо разберем. На психологическо ниво отначало има малки, но постоянни прояви на стрес, като раздразнителност, нестабилност, но те са леки симптоми. Те могат да се свържат с виджнанамая коша и маномая коша. Това означава, че нашите проблеми започват от маномая коша. И йога, която е инструмент за управление на системата тяло-ум, е изключително ефективна в тази първоначална фаза.

В Патанджали йога сутра също се говори за вядхи, което е болест, но не в смисъла, в който се използва от модерната медицина. Тя обозначава психо-физиологични нарушения. А те се появяват само когато умът е раздразнен, смутен.

Когато умът е раздразнен, той нарушава функционирането на прана, а когато прана е нарушена, цялата система, цялото тяло е нарушено.

Така в Патанджали вядхи е единият полюс, а самадхи – другият, като самадхи означава пълна интеграция, саматва – равновесие. Така че това са две противоположни сили. Вядхи е психо-физиологично нарушение, а самадхи е психо-физиологичен баланс. Така Патанджали обозначава какво е здравe и какво не е.

Да се върнем на „Йога Васищха“, която говори за малки, но постоянни психологически прояви, когато умът е раздразнен. Те могат да се свържат с виджнанамая коша и маномая коша и йога играе огромна и ефективна роля, за да се реши проблемът.

Ако обаче някой ни каже, че този корона вирус е проблем, който засяга тялото, то той не засяга директно психиката. Но ако се вкопчите в тази негативна мисъл, се появява страх, тревожност, депресия.

Това дебалансира цялата пранична енергия. Когато има леки симптоми като раздразнение, нарушение на съня, те не могат да се наблюдават ясно, но те могат да се решат и в тази фаза йога много помага.

Но ако психо-соматичното нарушение на стреса продължи по-дълго, това задълбочава симптомите до следваща фаза, където на физиологично ниво могат да се появят симптоми като високо кръвно, тремор и др.

Както Патанджали казва, когато тези нарушения продължат дълго време, те се проявяват като дукха (тъга) даурманася (депресия, което е слабост на ума), треперене на тялото и понякога шваса прашвас, което е нарушение на дишането. Това е психо-соматичната фаза. В този стадий йога също е много ефективна.

Третата фаза е соматична. Ако тези нарушения продължат много дълго, тогава те въздействат върху органите и по-специфично върху даден орган, който може да има наследствена слабост или друго.

Както знаете според модерната медицина има три вида болести. Първите са по рождение – например дупка в сърцето – тук йога не може да помогне. Вторите са наследствени соматични слабости, при които ако не се води правилен начин на живот, те се проявяват. И третите са придобити. Всички придобити проблеми могат да се премахнат с йога, докато наследствените могат само да се отложат във времето, като се поддържа дадено състояние с правилен йога начин на живот.

В йога всички болести са обозначават като психо-соматични. Но когато сме на соматично ниво, което означава, че болестта е идентифицирана, този етап може да се свърже с пранамая и аннамая коша. В тази фаза йога като средство за справяне е по-малко ефективна и трябва да се използва заедно с други методи и така може да помогне.

Четвъртият етап се нарича органичен и се характеризира с пълната проява на специфичната болест със съответните патологични изменения като язви на стомаха, хронична хипертония – пълна проява на болестта с цялата ѝ патология. Тази фаза може да се свърже с аннамая коша. Тоест болестта е фиксирана във физическото тяло. В тази фаза йога може да подобри само качеството на живот и да помогне за справяне с психологическите аспекти вследствие на проблема.

Всички научни изследвания по цял свят днес ясно казват, че стресът е срещу нашата имунна система. Изследванията също показват, че психологическите и био-физиологичните ефекти от йога са антистресови по природа. Това означава, че правилната практика на йога води до вътрешно усещане за добро състояние. То преминава през всички нива на нашето съществуване – виджнанамая коша, маномая коша и т.н. , т.е. от най-високо до най-ниско ниво йога дава това усещане и е холистична природа.

Йога може да се справя с такива неща. Това е установен факт и не е нужно да се навлиза в детайли. Става въпрос за психо-соматични стресови нарушения като бронхиална астма, диабет, хипертония, главоболие, стомашно-чревни синдроми и др., които могат да се преодолеят с йога. 

Ние ще дискутираме механизма, по който това става.

Физически проблеми като болести на сърцето, белия дроб, ментална дегенерация, психологически разстройства като тревожност, обсесивно-компулсивни разстройства, депресия, злоупотреба с вещества като лекарства и наркотици, също могат да се повлияят заедно с други терапии.

Мускулно-скелетни нарушения като лумбаго, спондилоза, ишияс, синдром на карпалния тунел могат да се повлияят добре от йога практики. Тя дава големи надежди и за нарушенията на метаболизма, като проблеми на щитовидната жлеза и други ендокринни нарушения, за проблеми на имунната система, наднормено тегло и други съвременни метаболни синдроми.

Това са доказани факти, но ние трябва да разберем как работи този психо-соматичен механизъм на йога.

Този механизъм изчиства акумулираните токсини чрез различни шаткрии, като нети, дхаути, басти. Това предизвиква усещане за релакс и лекота. Също практики като сурянамаскар създават условие за свободно протичане на флуидите във всички канали на тялото. Това предотвратява много инфекции. Това е първият механизъм.

Вторият е възприемане на йога начин на живот с правилен начин на хранене. Тук трябва да подходим внимателно. Казано е (цитат на санскрит), че храната, която приемаме има голям психологически и емоционален ефект.

В „Шива самхита“ е казано много хубаво. Храната, която поемаме се обработва от самана, енергията, която функционира в областта на пъпа. При това се произвеждат три вида сок от храната. За първия се казва, че е есенцията от храната, която консумираме. Тя подхранва нашето фино тяло. Фино тяло означава всички седем елемента – ум, интелект, ахамкара (съзнание за индивидуалност, его), сетивни органи. Вашата моралност, вашата неморалност. Вашата смелост, вашият страх зависят от тази консумирана храна.

Втората част от храната подхранва физическото тяло, аннамая коша, а последната са отпадните продукти, които се изхвърлят. Така че храната играе много важна роля за нашата личност, за това дали ще сме позитивни или негативни.

И правилното хранене е изключително необходимо и това е казано в нашите писания. Ако се обърнем към „Бхагавад гита“, 7-ма глава, там са описани три вида храна – сатвична, раджастична и тамастична.

Всички писания препоръчват сатвична храна, защото ако повишавате вашата сатва, тя е творческият аспект, вие ще бъдете иновативни, озарени. И при такава криза като с коронавируса, ако по някакъв начин увеличите вашата сатва, тя ще ви помогне да създадете позитивни мисли.

И както казва Патнаджали в 33 сутра на 2-ра пада витарка-бадхане пратипракша-бхаванам, когато идва негативна мисъл, незабавно трябва да бъде изхвърлена, като се създаде противоположна позитивна мисъл. Но вие няма да можете да го направите, ако не разбирате основната причина. А йога отива до корена.

В следващата 34 сутра Патнаджали казва витарка-бадхане пратипракша-бхаванам – можете да нараните някого сами, чрез друг или да одобрите, извършеното от друг. И това се случва. Негативната мисъл винаги се появява от алчност (лобха), гняв (кродха), увлечение (моха). Това е коренната причина за всички наши негативни мисли. Така че само ако отидем до корена, ще можем да останем тихи и спокойни и да осъзнаем, че „аз съм раздразнен, защото виждам образите, които ме бомбардират от екрана на телевизора, че хиляди и хиляди хора са заразени с този коронавирус.“ Тази бомбардировка не ви дава пространство за осъзнаване, така че осъзнатостта трябва да се създаде по някакъв начин. И ако се създаде такава осъзнатост, вие ще можете лека-полека да отидете по-дълбоко и да видите, че това се случва по еди-коя си причина.

В „Нарада бхакти сутра“ се казва (цитат на санскрит). Докато си мислим, че ние сме деятелите, че аз правя това, аз правя онова, това мислене, че сме деятелят, е основният виновник. В началото можем да се погрижим за проблема чрез храната, която приемаме.

В нашата йога литература се говори за митахара – баланса на хранене. Там се говори за качеството на храната, за количеството на храната и за отношението ни към нея. Ако се погрижим за тези три неща, автоматично ще сме се погрижили за останалото.

Разберете, ситуацията е извън вас и най-важното е как вие реагирате на нея. Ако реагирате позитивно, това, няма да ви нарани. Няма да ви отведе до травматично ниво и ще имате издръжливост да отстоите. А как да се реагира, зависи от индивида. Има толкова много неща, всякакви ситуации. Ситуацията е отвън, как ще реагирате зависи от вас.

Йога начинът на живот и хранене помага, като създава позитивно, антиоксидантно състояние в тялото. Така се неутрализират свободните радикали и се създава възможност за обновяване на складовете за хранителни вещества. Това дава енергия за работа на анаболните процеси и лечението, т.е. оздравителният процес е усилва.

Това е механизмът, който трябва да се разбере, когато говорим за позитивизъм и как той подпомага оздравителните сили, които тялото има. Той помага и да поддържаме спокойно и тихо състояние. Дава ни способността да разберем ситуацията, да разсъждаваме правилно върху нея, а не да бъдем отнесени от нея. Ще можете да спрете за малко, да обмислите и тогава да реагирате.

Този механизъм се поддържа и от различните пози на тялото. Какво се случва, когато правим тези пози – били с извиване назад, по корем, седнали, изправени и т.н.? Развива се координация между всички системи. И ако правите позите правилно, няма да има пространство за токсините, тъй като в тялото има правилна циркулация. Те трябва да се правят в границите на комфорта, без напрежение. Днес можем да видим, че се съобщава за травми и има много статии за това.

Физическият баланс и усещането за лекота спомагат за усилването на умствения и емоционалния баланс на човека и ни позволяват да поддържаме всички физиологични процеси по здравословен начин – секрецията, нервната система, дишането. Когато сме активни работи симпатиковата нервна система, когато сме пасивни – парасимпатиковата. Създава се баланс между тях. Това ни помага да останем здрави и позитивни

Четвъртият механизъм е подобряването на контрол върху автономната дихателна дейност чрез модели на дишане. Това е много важно и аз мога да говоря с часове по темата. Това увеличава енергията ни и ни дава емоционална стабилност.

Двете ни ноздри – лявата и дясната не работят заедно. Понякога работи дясната, понякога лявата. Когато работи дясната ноздра, работи лявото полукълбо, когато работи лявата ноздра, работи дясното полукълбо на мозъка. Когато работи дясната, има последователност в работата, симпаиткова активност, извършват се катаболични процеси, когато започне да работи лявата – започват анаболните процеси. Те се сменят на всеки час. Ако можем да маркираме постепенно тази промяна, ще развием това, което наричат емоционална стабилност. Това е много важно.

В „Шива свародая“ можете да прочетете за това и също за пранаяма, която е важен предмет за отделно обсъждане.

Умът и емоциите, както се казва в „Хатха прадипика“, са тясно свързани с дишането. Дишането е мостът между ума и тялото. И ако този мост се поддържа правилно, той ще поддържа и ума и тялото. Когато умът е разстроен, той разстройва праничната енергия, вашия ритъм на дишане и вие ще се ядосвате на това, което виждате. Можете да усетите това. Когато сте ядосани, вашето дишане се ускорява, пулсът ви се повишава и т.н.

Ако забавите дишането, какво се случва? Автономните функции, метаболичните процеси и емоционалните реакции ще са в баланс. Така йога помага да поддържаме психологически и емоционален баланс.

Петото, интегрира телесните движения с дишането и така създава психо-соматична хармония. В йога физическото тяло се обозначава като аннамая коша, можем да кажем анатомично съществуване, умът е маномая коша, а пранамая коша – нашето физиологично съществуване, поддържа дишането и лежи между тях. Както казах, дишането е между ума и тялото. Така че дишането е ключът към психо-соматичната хармония. Ако се регулира дишането, това помага да поддържаме нашето психологическо и емоционална здраве.

Шестото е фокусирането на ума по позитивен начин върху дейностите, които извършваме. Така усилваме потока на енергията и резултатът е здравословна циркулация в различните части на тялото и вътрешните органи.

Където отива умът, там отива праната, където отива праната, там отива умът. Тази формула е добре да се помни.

Седмото е, създаване на вътрешна среда чрез практики на съзерцаване, които способстват хомеостатичния механизъм. Йога изцяло е за баланса. А менталният баланс води до физически баланс и обратно. Понякога тялото не слуша ума, понякога обратно. Тези практики също релаксират комплекса тяло-емоции чрез физически и ментални техники, които увеличават нашия праг на болка и способността ни да отговаряме на външни и вътрешни стресори.

Подобряване на качеството на живота е наблюдавано в много терминални случаи, при които другите методи не са успели да дадат никаква утеха на човека.

Да вземем например йога нидра. Тя може да ви отведе до толкова релаксирано състояние, в което вашият ум е напълно отпуснат и всички функции са спокойни и балансирани. Това помага. Също може да се използва шавасана. Всички такива практики могат да се използват и те ни поддържат спокойни и поддържат психо-соматичния баланс. Това ни дава увереност. Увеличава се и вътрешната ни способност за изцеление. А от това автоматично се появява и правилно отношение към живота. Също морален и етичен живот чрез яма и нияма.

Много психологически йога принципи създават увереност в себе си. Ако погледнем към Първа пада, 20-та сутра на Патанджали, там се споменава шраддха, означаваща почит, позитивно отношение към нещо. Означава вяра, но тази вяра по-скоро е базирана на собствения опит. Когато човек е развил спокойствие и баланс, това създава такава вяра. И тази вяра води човек до по-високо ниво.

Сутрата казва, че тя дава виря, енергия. Това усилва вашия ентусиазъм, няма да усещате умора, каквото и да се случва, ще сте готови да го приемете, приемането идва автоматично и това дава увереност в себе си и издръжливост. И винаги ще бъдете целеустремени – това е моята цел и няма защо да се разсейвам. Автоматично ще бъдете фокусирани към позитивната страна, а не към негативната.

И това ще ви помогне за лечение, възстановяване, обновяване и регенериране.

Последното е, че йога работи за възстановяване на нормалността във всички системи във вашето тяло със специално ударение върху психо-невро-имуно-ендокринното състояние. В допълнение към нейния превантивен и възстановителен ефект, тя насърчава позитивното здраве, което ни позволява да преживяваме промените, които се случват по време на нашия живот.

Този аспект на позитивното здраве е уникалният принос на йога към съвременното здравеопазване. Йога също не е скъпа. Нуждаете се от малко пространство и постелка.

Но скъпи приятели, не ограничавайте йога до вашата постелка, тя е 24-часова практика. Но не са необходими никакви инвестиции, инвестирате само малко време, а това ви дава споменатите резултати.

Ще ви дам една формула. Този стрес поради коронавируса може да бъде тълкуван буква по буква. „С“ за сила, духовна сила, физическа сила, емоционална сила и интелектуална сила, тези четири сили.

„Т“ е за контрол трафика, за това всекидневно бомбардиране на вашите мисли. Имайте предвид тази формула, живейте с тази формула.

„Р“ е за реконструкция. Имате определени програми, вашата психика е програмирана и вие трябва да я реконструирате. Опитайте се да се вгледате в себе си и живота си и го реконструирайте. Не ограничавайте живота си до обикновените неща. Целта на живота е различна. Разсъждавайте върху тази цел и реконструирайте, регенерирайте, пренасочете енергията си съответно с тази цел.

„Е“ е за изтриване (erase – англ). Изтрийте вашето его, вашите негативни мисли, гняв, ревност, страх, всички ваши негативни емоции. Това може да стане само когато се потопите дълбоко във вашето аз, с което се идентифицирате, в това дали тези светски неща могат да ви донесат щастие. Не приятели, щастието е вътре във вас. Океанът е във вас. Вие трябва да се гмурнете. Първо повърхността трябва да стане тиха и гладка и тогава ще можете да разберете, да осъзнаете този океан от щастие.

„С“ е за споделяне. Споделете вашия хляб, споделете вашето знание, каквото имате, споделете. Вижте дървото. То споделя всичко. То не яде собствените си плодове, то дава сянка. Така че споделяйте с вашите приятели, знание и всичко останало.

И последното „С“ (stress – англ.) е за surrender (отдаване).

Както казах в началото, това приемане, че ние сме деятелите е коренът на всички наши проблеми. Така че стресът може да се преодолее с тази формула.

В заключение, посветеното практикуване на йога като начин на живот е панацея за такива проблеми като травматичен стрес, психо-соматични проблеми, проблеми свързани със стреса, физически, емоционални, ментални разстройства. Тя ни позволява да си възвърнем нашето здраве и щастие.  Но посветената практика. Чистата и честна практика.

Само когато сме здрави и щастливи ние можем да изпълним нашата съдба. Това трябва да се помни. С възприемането на правилно отношение и начин на живот чрез йога ние можем да израснем над собствените си ограничения и животът ни може да разцъфти с разнообразие, творчество и удовлетвореност.

Бяхме затворени в къщите си. Някои хора рисуваха, други четяха, проявиха всякакво творчество, когато промениха фокуса на вниманието си. Ако се научите да живеете правилно, всички тези иновативни идеи, творчество ще ви дадат усещане за удовлетворение – това е, което ви дава йога чрез практиките си.

Йога ни помага да си възвърнем лекотата, която сме загубили. Също състоянието на равновесие (саматва), когато въздействието на противоположностите се прекратява, като резултата от асана. Няма никакви конфликти в нашия ум. Това ни позволява да преминем от състояние на болест към здраве и добруване.

И в крайна сметка това ни позволява да преминем от състояние на животинска природа към човешка природа, и накрая към най-висшето, което се нарича божествена природа. И това е нашата собствена природа. Да разкрием божественото в нас е крайната цел на йога.

Докато практикуваме правилно, йога балансира функциите в системата тяло-ум и ни помага да се издигнем към човешката и божествената природа.

Благодаря ви за възможността да бъда пред вас, и особено на всички мои приятели и на Анаджи, която многократно ме питаше какво става, че не изпращаш видеозаписа. Опитвах няколко пъти, но не съм експерт. Надявам се тя да ми прости за закъснението и още веднъж много благодаря на всички вас.