Семинари

Проф (д-р) Б. Р. Шарма

 • Понастоящем работи като декан към факултет „Физическо, психическо и емоционално здраве“. Професор и завеждащ департамент по Йога наука в Шри Шри университет, намиращ се в Кутак, Одиша, Индия.   
 • Има повече от 34-годишен академичен преподавателски опит по йога.
 • Експертно лице за оценяване обучението по йога. Титла, присъдена му от Световната здравна организация по препоръка на индийското министерство за Аюрведа, Йога и Натуропатия, Унани и Сиддха медицина и Хомеопатия (AYUSH). M 11014/1/2011-IC Vol. II, 7-04-2017
 • Член на индийската делегация в междуправителствена среща на Юнеско (28.11–02.12 2016 г.), проведена в Адис Абеба, Етиопия, където йога е приета за нематериално културно наследство. 
 • Работил е повече от 5 г. като ръководител на Колежа по йога и културен синтез в  Кайвалядхама, Лонвала.
 • Член на „Научен и консултативен комитет“ към „Централен съвет за проучвания в йога и натуропатия“, Министерство на аюрведа, йога и натуропатия, унани и сиддха медицина и хомеопатия (AYUSH).
 • Консултативен член на борда (работна група) за „Дигитална библиотека за традиционно знание“, проект на AYUSH.
 • Организационен секретар на национални семинари и конференции и др. събития. Организационен член на международни семинари и конференции и др. събития.
 • Има повече от 32 години преподавателски опит и е канен за лекции или като основен докладчик в различни университети и институти в Индия и по света.
 • Трима негови дипломанти са получили докторска степен, двама очакват присъждането ѝ, а 5 други са в процес на подготовка под негово ръководство.
 • Провеждал е семинари по покана на различни йога организации: Испания и Италия (2001 г.); Корея и Япония (2002 г.), Женева, Швейцария (2007 г.); Португалия (2012 г.); Италия (2013 г.); България (2013, 2014 и 2016 г.); Унгария и Германия (2016 г.); Етиопия (2016 г.). 
 • В областта на научните изследвания на йога е работил като изследовател, зам. директор по изследванията и ръководител над 32 години в Кайвалядхама, Лонавла.
 • Редактирал е 13 книги (в колектив), публикувани от Кайвалядхама, Лонавла и 45 научни статии, публикувани в различни научни списания.
 • Заемал е важни административни постове, като председател на комитет за предложения към университетите, на научен  борд, изпитен борд и различни други комитети и комисии, докато е работил в Кайвалядхама.
 • Работил е като управляващ редактор за световно признатото научно списание Йога миманса, издание на Института Кайвалядхама, Лонавла.
 • Понастоящем е председател на Борда за изследване и развитие и на други комитети в Университета Шри Шри.
 • Експерт е в преподаването на йога, научните изследвания в йога и изследването на манускрипти.

Categories: Семинари