СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Програма на курса „Преподаване на йога на деца”, 8-16 октомври 2016 г.

kids-yoga-middle-kidsКраткосрочен курс за инструктори по йога за деца – 8-16 октомври 2016 г.

Програмата може да бъде допълвана или изменяна при необходимост, според организаторите.

ПЛАН НА ЛЕКЦИИТЕ

Лекция 01.  Синергетическа педагогическа система-принципи, параметри, конкретни решения, казуси, дискусия.

Лекция 02.  Дидактическа и методическа синергетическа организация на учебното занятие.

Лекция 03. Синергетическа педагогика за деца със специфични потребности.

Лекция 04. Практическо занятие-разработване на авторско занятие по матрица.

Лекция 05. Клетка, тъкани, топографска анатомия, общи биологични особености на детския организъм.

Лекция 06. Опорно-двигателен апарат /ОДА/.

Лекция 07. Вътрешни органи.

Лекция 08. Нервна система – структура и функция. Заключителен тест върху материала.

Лекция 9. Психологическото развитие на детето от раждането до изграждането на Аз-з  (0 – 3 год.)

Лекция 10. От 3 до 7 – първичната социализация.

Темите на всички лекции и детайлна програма по дни и часове можете да свалите оттук.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save