Семинари

Прилагане на философията на практика: ролята на кармата в създаването на промяна

Думата йога (юг) е глагол, който описва действието на свързване, „юкинг“, частите на едно цяло. В историческите текстове думата йога е описана както като вид действие, което трябва да се предприеме, така и като състояние на съществуване, което възниква в резултат на това действие. Йога се описва като „умение в действие“, практиките, които използваме, и това е „равновесие“ и самадхи, балансираното, хармонично състояние на всезнаещо спокойствие, когато съмнението и страхът отпаднат. Следователно йога е едновременно инструмент за постигане на състоянието и състоянието само по себе си.
По подобен начин философията на йога и нейната практика са свързани заедно, едната е неразделна от другата. Философията ни казва какво е възможно, а практиката ни ръководи как да преживеем това сами. В този разговор ще ви предложа начин да се разбере двойствената роля на кармата – нашите действия и последиците от нашите действия, така че ние да разбираме цикличния начин, по който създаваме условията на живота си и можем да ги променим с йога практика.

Categories: Семинари