ОБУЧЕНИЯ

Прием за бакалавърска степен по йога 2022 г.

Кандидатствате през 2022 г. за специалност „Йога“ в НСА само по документи.

Специалност „Йога“ в НСА очаква студенти за редовно и задочно обучение за шеста поредна година

Ценността на йога за съвременния свят е подкрепена със стотици научни изследвания и все още има широко поле за изследването, изучаването и прилагането ѝ. Тя се оказа непреходна дисциплина, която от хилядолетия помага на човека да разбере себе си и света. Това е валидно особено днес, когато се сблъскваме със световната пандемия и нейните последствия върху физическото и психическото състояние на хората, с непрестанните войни и конфликти, с ширещия се материализъм, който не носи желаното щастие.  Йога има отговор на тези проблеми от хилядолетия.
Екипът на Българска федерация по йога работи усилено, за да подготви програма по йога на много високо ниво, което да отговаря и на признатата висока компетентност на преподаването в Национална спортна академия.

Студентите получават солидни знания по общите дисциплини на НСА, като анатомия, физиология, психология, педагогика, както и задълбочена теоретична и практическа подготовка по йога.

  • Теоретичната част обхваща основните класически трудове върху йога, на които се гради ставащата все по популярна днес дисциплина вследствие всеобхватното ѝ въздействие върху всички аспекти на човешкия живот. Това са „Бхагавад гита“, „Патанджали йога сутра“, Хатха прадипика“, „Гхеранда самхита“ и др. Тези трудове се анализират подробно, заедно със съвременните научни изследвания върху тях от философска гледна точка, както и от гледна точка на анатомията, физиологията, психологията, терапията и духовните нужди на човека.
  • В практическите упражнения студентите изучават и усъвършенстват техниката на изпълнение на асани (физически пози), пранаяма (дихателни техники), бандха и мудри (техники за насочване и разпределяне на енергията), релаксация (отпускане на тялото и успокояване на нервната система), както и медитативни техники.
  • Изучава се методологията на преподаване на йога теория и йога практики като комплекси за различни групи – деца, юноши, младежи, средна и напреднала възраст, както и индивидуално, като се формират професионално-педагогически умения и навици, необходими за самостоятелна работа. Студентите трябва да овладеят методичната последователност за преподаване на получените знания на начинаещи и на по-напреднали ученици, на различни възрастови категории и на хора със специфични нужди.
  • Поставен е акцент и върху терапевтичния аспект на йога, като се изучават методи за подпомагане на оздравителните процеси при различни физически и психологически проблеми. Днес йога терапевти работят в болници и други медицински звена в следните направления – кардиология, обществено здраве, бременност и следродилен период, онкология, ортопедия, педиатрия, психиатрия и поведенчески проблеми, физиотерапия, рехабилитация, хирургия и други.
  • Студентите се запознават с прилагането на йога като помощно средство в други области, като образование, спорт, бизнес и други.
  • Студентите могат да участват също в научни изследвания върху въздействието на различни практики и комплекси.

Учебните занимания се провеждат под формата на лекции и практически упражнения в продължение на седем семестъра за редовните и девет семестъра за задочните студенти, като последният семестър е преддипломна практика.

Кандидат студентите могат да намерят информация как да подадат документи на сайта на НСА, в раздел кандидатстване.

НСА » Кандидатстване (nsa.bg)

На сайта на НСА ще откриете и справочник за кандидат студента, документите за кандидатстване, критериите за формиране на оценката и още полезна информация.

За консултации, повече информация и въпроси, можете да пишете по имейл или да позвъните:
yogastudentsnsa@gmail.com
+359 (0) 888 532 632
+359 (0) 899 863 113