СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

Преподавателите в курса „Преподаване на йога за деца“

 Yoga_2013_022

ЯНА РАШЕВА-МЕРДЖАНОВА, Проф.доктор на педагогоческите науки

 • Професор по Теория и методика на професионалното ориентиране и по професионална педагогика
 • Доктор на педагогическите науки с дисертационен труд на тема „Развитие на комуникационна компетентност на учениците в горен курс чрез философски учебен текст“
 • Национално ниво – ВАК
 • Методика на обучението по обществени  /философски/ дисциплини в училище
 • Национално ниво – ВАК
 • Теория на възпитанието и дидактика
 • Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, ръководител на катедра 2006-2014.

Има опит в:

 • ЕФЕКТИВНО  И КРИЗИСНО  ОБЩУВАНЕ; ПУБЛИЧНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОНФЛИКТНИ  СИТУАЦИИ  – ПО  ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА  И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЯ  В ПРОЕКТИ.
 • СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И  ЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ  УНИВЕРСИТЕТИ – ТРИКРАТНО В UNRVERSITE  DE CAEN, FRANCE LIBRE UNIVERSITE BRUSSELES
 • ЕКСПЕРТНО  УЧАСТИЕ В РАБОТНИ  ГРУПИ КЪМ  МОМН И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ВЕДОМСТВА;
 • 7-ГОДИШНО ЕКСПЕРТНО УЧАСТИЕ В СНС ПО ПЕДАГОГИКА И В   НАУЧНАТА ПОДКОМИСИЯ КЪМ ВАК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНИ  СТЕПЕНИ И  ЗВАНИЯ; УЧАСТИЯ И РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ; КОНСУЛТИРАНЕ НА НАИЦОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ; НАУЧНО  РЪКОВОДСТВО И ПЛЕНАРНИ  УЧАСТИЯ С ОСНОВНИ ДОКЛАДИ В НАД  35 НАУЧНИ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМА  ПРЕ З  ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ;
 • РЪКОВОДИТЕЛ НА ПЪРВИЧНО НАУЧНО ЗВЕНО  ОТ 8 ГОДИНИ
 • УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ КОМИТЕТИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ;  УЧАСТИЯ  И РЪКОВОДСТВО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И НА ДВЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ,  ЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ  УНИВЕРСИТЕТИ; ЛЕКТОР В ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ ФП В РАМКИТЕ НА СЕДЕМГОДИШЕН ПРОЕКТ ПОД Р-ВОТО НА ПРОФ.Д-Р РУМЯНА ПЕЙЧЕВА-ФОРСАЙТ ПО КУРСА „КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ДИЗАЙН НА ДИСЕРТАЦИННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ“

МОНИКА БОРИСОВА БОГДАНОВА, Доц.доктор на педагогическите науки

 • Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”
 • Доктор по научната специалност 1.2. Педагогика (Професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности)
 • Доктор по научната специалност 05.07.01 “Теория на възпитанието и дидактика (Основи на социалната работа)”
 • Доктор по педагогика
 • Следдипломна квалификация по Психология и специализация “Психология на развитието и консултиране в детско-юношеска възраст.
 • Има опит в  индивидуална и групова работа с деца от 1 до 8 кл. Семейно консултиране
 • Сциално-педагогическа работа с деца, лишени от родителска грижа
 • Психо-социална работа с деца и семейства
 • Обучител и супервизор на педагози, социални работници, логопеди, психолози, медицински персонал и т.н.
 • Ръководител на редица изследователски проекти.
 • СПЕЦИАЛИЗАЦИИ във     Франция и Германия – организации за работа с деца и семейства. Консултантски практики за развитие на екипи и организации.
 • Множество участия в конференции и семинари.

 Д-р Елена Даскалова

Д-р Елена Даскалова е лекар, специалист по анатомия, хистология и цитология. Има 3 години стаж като общопрактикуващ лекар и 5 години като медицински представител.

Понастоящем е асистент и докторант  в катедрата по Анатомия, хистология и ембриология на Медицински Университет-Пловдив, където има 15 години преподавателски стаж.  Освен преподавателска, д-р Даскалова има и научна дейност в областта на антропологията и експерименталната морфология с 14 публикации в научни списания (Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Journal of Environmental Protection and Ecology,  Acta Morphologica et Antropologica, Scripta Scientifica Medica, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив),  10 участия в български и международни научни форуми, съавтор е на 4 учебни помагала. Членува в  Българското Анатомично дружество (BAD), Европейското дружество по експериментална морфология и Съюза на учените в България.

Д-р Даскалова има интереси и в сферата на хомеопатията, здравословното хранене и личностовото развитие.  Завършен курс по Лечебен масаж и рефлексотерапия 1997 г. Диплом  по Клинична хомеопатия към Център за обучение и развитие на хомеопатията,  Франция през 1998. Участие в семинар по Холистична медицина и клинична нутриционистика под ръководството на Барбара Рен 2011г.  Сертификати от два информационно-терапевтични семинара Фамилни констелации, 2011г.

Д-р Елена Даскалова системно практикува йога от 2005 г в клубове на различни преподаватели в гр. Пловдив. Има личен опит с бременност, раждане и отглеждане на деца с помощта на Йога.

КАТЕРИНА ПАВУРДЖИЕВА, психолог- психотерапевт

Завършила специалност „психология“ в СУ“Климент Охридски“ 1988 год.

Специализирала психотелесна психотерапия в Швейцария, хуманистично-екзистенциална психотерапия в Италия, семейна медиация. Има призната специализация по клинична психология. Клиничен опит с деца със специални нужди, неврози, депресии, зависимости и тревожности от 1993 година. В момента специализира аналитична дълбинна психотерапия към Института по Аналитична Психология „К.Г.Юнг“ в Цюрих.

 АНЕЛИЯ БОРИСОВА- ВЪЛЧЕВА

 • Инструктор по Йога, Детска йога, Йога за бременни, Инструктор по Йога на смеха, Гонг майстор, Рекреолог, Кристалотерапевт, Звукотерапевт, Енерготерапевт, Рейки мастер.
 • Организира и провежда разнообразни практики за личностно развитие, йога лагери, летни  училища, индивидуални и групови терапевтични сесии.
 • По професия е Мениджър Маркетинг, Реклама и PR. Практикува професията си до 2008 г, когато решава да пренасочи творческата си енергия към Йога.
 • През 2009 г. oсновава Детско студио „Ом Шанти”, а след това и Йога студио „Ом Шанти” в гр. Варна.
 • Завършва следдипломна квалификация „Мениджмънт в рекреацията и спа” към ИУ – Варна, 2010
 • Завършва следдипломна квалификация   „Йога” към НСА, организирана от БФЙ, 2011
 • Завършва курс Йога за деца към RKY в Турция /Истанбул/, 2010
 • Завършква курс „Кинезиология за деца”, 2011
 • Завършва курс по Медитация в Ришикеш по системата на Свами Рама, 2013
 • Посещава различни надграждащи обучения по Йога в страната и чужбина
 • Създава Училище за родители „Ом Шанти”, където съвместно с психолог обучава бъдещи родители
 • Води курс за Преподаватели по Йога за деца към БФЙ от 2012 г.
 • Основател на Сдружение „Движение и Радост”

ЕЛКА ЗАПРЯНОВА ГИГИЛЕВА

Образовоние висше, специалност предучилищна педагогика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново. Втори клас квалификация към ЦУУК „Д-р Петър Берон“ гр. Варна. Педагогически стаж 30 години.

С йога се занимава от 2008г. През 2011г завършва курса за йога инструктори към НСА и от тогава преподава йога – общо 5 години. Участвала е в различни семинари и обучения по йога :

 •    Практики по системата на Свами Дев Мурти
 •    Семинари по Сатянанда йога
 •    Шивананда обучения
 •    Лагери и семинари, организирани от БФЙ.

В момента продължавам обучението си по системата Айенгар йога в първият организиран в България такъв четири годишен курс за йога инструктори в град Варна с преподавател Олга Звонцова.

Председател е на СК „Пракрити“ гр. Велико Търново

АГНЕШ КОВАЧ

Интересува се от йога от юношеска възраст, а през 2003 г започв да посещава редовно часовете на нейния учител Александра Вукашинович , чрез която открива пътя си в Сатянанда йога /Интегрална йога/. Нейното вдъхновение и неизчерпаем източник на знание са нейните духовни учители Свами Сатянанда и Свами Ниранджананда Сарасвати.  През 2009 започва да преподава интегрална йога на деца и тийнейджъри, а през 2010г и на възрастни. Занимава се само с преподаване на йога на възрастни, деца, юноши, както и подпомага деца със затруднения в процеса на учене и адаптация в училище. Преподава и подкрепя, чрез йога деца в неравностойно положение в два центъра от семеен тип в гр. София.

Преминала е обучения към:

 • НСА-за учители по йога към катедра “Следдипломна квалификация”
 • SYAE- Yogic Studies 1 към Европейската Сатянанда Йога Академия
 • Обучител е  към RYE България – част от европейската организация RYE (Изследване на йога в образованието).
 • Завършила е курс за йога инструктори за деца към Българската  федерация по йога
 • Курс към Rainbow Kids yoga
 • обучение по кинезиология за деца

От 2004г насам посещава ашрами в Индия и Гърция, както и йога семинари организирани в България и в чужнина.