СТАТИИ

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ЙОГА ПРАКТИКИТЕ И СЪСТЕЗАНИЯТА

ПРАВИЛА
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

ОТНОСНО:  ПИСМО  № 09-00-4880 / 02.12.20 Г от ММС , ПРИЛАГАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 1. Основни положения

Българска федерация по ЙОГА следи стриктно заповедите, които Министерството на здравеопазването и Министерството на младежта и спорта на Р. България издават и информира своите клубове- членове за предписанията на министерствата. Въз основа на въведените от тях противоепидемични мерки съставя правила за провеждане на тренировъчен и състезателен процес в йога.

 1. Противоепидемични правила за тренировъчния и състезателния процес в спорт йога
 2. Води се регистър на всички регистрирани случаи на COVID-19 на спортисти и длъжностни лица във всички спортни клубове, членове на федерацията, както и на съдиите по съответният вид спорт;
 3. Измерва се телесна температура на състезателите и треньорите преди тренировъчни занимания и спортни състезания, както и медицински преглед за наличие на симптоми за остра респираторна инфекция (кашлица, зачервено гърло, хрема, мускулни болки, отпадналост и др.);
 4. За индивидуални спортове над 18 г. възраст без контакт между състезателите препоръчително е  ежемесечно тестване на лицата, които директно или индиректно участват в тренировъчните и състезателни процеси (спортисти, състезатели, треньори, длъжностни лица, обслужващ персонал) – извършване на  PCR тест или бърз антигенен тест в оторизирано за това здравно заведение или лаборатория за наличие на COVID-19  до отмяната на обявената в страната извънредна епидемична обстановка. За времето между тестовете здравословното състояние на спортистите се следи от клубния лекар, като информацията се отразява към медицинската документация за всяко лице;
 5. По време на спортните занимания с картотекирани състезатели, на местата за провеждането им не се допускат провеждане на спортни услуги на граждани. Спортните услуги за граждани се провеждат извън часовете за тренировки на картотекираните състезатели;
 6. Преди всяко състезание състезателите по спорт йога представят на дежурният лекар на състезанието бележка от лекар, издадена максимум 72 часа преди състезанието, с което гарантират, че са клинично здрави; В случай, че състезателят има отрицателен PCR тест или бърз антигенен тест в оторизирано за това здравно заведение или лаборатория, извършен максимум 72 часа преди състезанието, то тогава бележка от лекар не е необходима;
 7. Лицата, които директно или индиректно участват в тренировъчните и състезателни процеси (спортисти, състезатели, треньори, длъжностни лица, обслужващ персонал), които вече са преболедували COVID-19 не подлежат на тестване в следващите 6 месеца. Удостоверяването се извършва от личният лекар и документа се съхранява в спортната федерация.

Собствениците (наемателите) на спортни обекти трябва да създадат следната организация за спазване на противоепидемичните мерки:

 1. Да организират филтър на практикуващите, като на входа се измерва телесната им температура и ако е повишена, не биват допускани;
 2. Преди влизане в тренировъчната зала практикуващите, треньорите и служителите да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, поставен на видно място на входа;
 3. В тренировъчната зала се допускат не повече от 15 души едновременно, като за 1 човек се осигурява 4 кв.м. площ;
 4. Да следят броя на хората в съблекалнята и да не допускат струпване, както и да не се ползват шкафчета, намиращи се едно до друго;
 5. Всички спортисти ползват свои лични хавлиени кърпи;
 6. Осигуряват дезинфекция за постелките и другата екипировка в спортната зала;
 7. Залата се почиства и дезинфекцира редовно (няколко пъти дневно, според броя на тренировките), като задължително се дезинфекцира пода, всички контактни повърхности, постелките и уредите за общо ползване и др.;
 8. Служителите работят с маска за лице или шлем, или са зад преграда, а при нужда и с ръкавици;
 9. Следят за проява на симптоми от практикуващите и служителите;
 10. Поставят табела, която да напомня на спортистите, треньорите и длъжностните лица да се спазва физическа дистанция и да се поддържа добра хигиена на ръцете в спортните зали;
 11. В залите за практика не се допускат други лица освен спортистите, треньорите и други лица, които са пряко отговорни за подготовката на спортистите;

Персоналът на тренировъчните зали спазва следните противоепидемични мерки:

 1. Поддържа безопасно разстояние от 1,5 м между колеги и следи за спазването на ограниченията на броя спортуващи и осигурената квадратна площ за всеки спортуващ;
 2. При кихане и кашляне, ако не може да се използва салфетка, се използва сгъвката на лакътя, а не дланта. Ако е салфетка, тя веднага се изхвърля на обезопасено място;
 3. Мият си ръцете възможно най-често със сапун и вода, като това трябва задължително да се случва след кашлица/кихане/издухване на носа, преди и след ядене и преди и след посещение на тоалетна;
 4. Почистват контактните повърхности в залата и всички пособия за общо ползване;
 5. Няколко пъти дневно (в зависимост от заетостта на залата) се почистват тоалетни, съблекални, общи части;
 6. Ако служител се чувства болен, остава у дома и информира по телефон за това личните си лекари и работодателите си;

Практикуващите и работещите в залата трябва да са запознати със следните мерки:

 1. С хигиенните мерки и условията за тренировки в залата;
 2. Ако имат симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, кашлица, повишена температура и други здравословни неразположения, следва да информират по телефона личния си лекар и треньорите си, и да не посещават тренировъчната зала;
 3. Да следват указанията на служителите;
 4. Да дезинфекцират ръцете си при влизане в залата;
 5. Да носят собствена кърпа, ако ползват такава;
 6. Да изхвърлят собствения си боклук в поставените за целта кошчета;
 7. Да почистват след себе си постелката или друго пособие за общо ползване;
 8. Да тренират с чисто облекло, предназначено само за залата;
 9. Да избягват докосването на очите, устата и носа;
 10. Да спазват минимум дистанция от 1.5 м с другите;

III. Противоепидемични правила при провеждане на държавното първенство по йога

Спортните мероприятия  се провеждат без публика.

Треньорите от клубовете-членове на БФЙ следва да са в непрекъснат контакт със заявените за участие в състезанието спортисти, и ако даден състезател почувства здравословно неразположение (хрема, кашлица, повишена температура и др.) преди състезанието, той трябва да уведоми по телефона треньора си и личния си лекар, и не вземе участие в първенството.

При регистрация и провеждане на спортните мероприятия се вземат предвид всички описани по-горе общи мерки, като:

 • Филтър на входа с измерване на температура;
 • Дезинфектанти на входа;
 • Отстояние от 1.5 м между спортисти, треньори, съдии и др. в залата на първенството;
 • Редовно почистване на общите части, тоалетни, съблекални;
 • Контрол на броя посетители в съблекалните;

Осигурява се и лекар.

По време на състезателния процес

– състезателите и треньорите спазват дистанция помежду си (1.5 м) в определените зони за изчакване и загрявка;
– състезателите ползват своя лична екипировка;
– състезателите мият редовно ръцете си с вода и сапун преди и след представянето си;
– осигурени са препарати за дезинфекция, с които се дезинфекцира подът между представянията;
– всички, които не участват в състезанието, трябва да носят предпазна маска или друго покриващо средство на носа и устата.

 1. Процедура при положителен резултат за COVID-19:

– треньорът на установеното лице с положителен резултат за COVID-19 сигнализира незабавно БФЙ;
– лицето се изолира под карантина, съгласно предписанията на РЗИ
– контактните лица се тестват по метода на PCR и при установяване на заразени лица, те се изолират под карантина
– заразените лица дават отчет за състоянието си и при два отрицателни резултата, както и при разрешение от РЗИ тяхната карантина да бъде прекратена, те могат да се завърнат към тренировъчен и/или състезателен процес.

4.При регистриран случай на COVID-19, се изготвя надлежна документация и се следи развитието на случая/случаите във всички клубове –както за състезателите, така и за съдийския колектив.

5.Реквизит в помощ на медицинските мерки по време на тренировъчен и състезателен процес:

IV Други

Българска федерация по йога запазва правото си да променя правилата за спазване на противоепидемичните мерки, ако непосредствено преди провеждането на планирано състезание Министерството на здравеопазването и Министерството на младежта и спорта издадат нова Заповед, в която са включени допълнения към противоепидемичните предписания и/или отменят вече въведени заповеди, включени в настоящите правила, като отразените промени ще бъдат предоставени на всички клубни членове, както и ще бъдат публикувани на Интернет и Фейсбук-страниците на БФЙ.

БФЙ информира клубовете си членове за настоящите правила.

Всеки клуб поема отговорност за спазването на противоепидемичните правила.