ПОСЛЕДЕН КУРС

БФЙ организира дългосрочна специализация за придобиване на квалификация за преподаване по йога

Специализация „Треньор по йога“ – следдипломна квалификация към БФЙ и НСА януари 2016 – юни 2017 г.

  1. Какво включва специализацията по йога:

– 645 часа общи и специални предмети.
– Общите предмети (270 часа) се изучават в НСА и се водят от хабилитирани преподаватели от НСА. Такива предмети са например анатомия, физиология, методика на физическото възпитание и други.
– Специалните (375 часа) включват йога теория и практика. Малка част от тях се преподава по време на учебните лагери в НСА и основно се изучават по време на йога лагерите. Изучаваните предмети най-общо включват Философски аспект на йога, Хатха йога текстове, Анатомия, физиология и психология на йога, Шанкапракшалана, Аюрведа, Йога за специфични ситуации, Йога и общество, Преподаване на йога. Практическите занимания ще са върху детайлно изучаване на асана, пранаяма, очистителните и други практики от йога системата.

Преподавателите са хора с дългогодишен опит в преподаването и практикуването на йога.

  1. График на учебните лагери:

– Обучението е насочено приоритетно за лица с висше образование, води се в задочна форма, в три семестъра /година и половина/.
– Има всекидневни занимания в домашни условия, както и 7 учебни лагера по 9-14 дни всеки, на които се изисква лично присъствие.
– Четири от тези учебни лагери са в сградата на НСА – София, когато се изучават общите предмети. По време на тези учебни лагери всеки нощува, където е подходящо за него; за хората от провинцията съдействаме за намиране на общежитие.

Обобщение:

– 4 учебни лагера в НСА;
– 3 учебни йога лагери в базата в Лозен:
– окончателен изпит: 3-4 дни

Pages: 1 2 3