СПЕЦИАЛНОСТ ЙОГА

Обучение на преподаватели – първи модул

РАЗПИСАНИЕ
за дългосрочната специализация по Йога
към ЦСДК на НСА “В.Левски”,
период: 9.01.2016г. – 17.01.2016 г.

Clipboard01

 

Save