ОБУЧЕНИЯ

НСА „В. ЛЕВСКИ: ИЗПИТНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ЙОГА,

visshe

 1. Оценяване
  Изпитът включва изпълнение на комплекс от йога пози, (асани), посочени тук и кратък коментар върху тях.
 1. Облекло на кандидатите
  Облеклото трябва да следва формите на кандидата, да е прилепнало към тялото, за да може  комисията лесно да прецени всяко движение. Облеклото може да е атрактивно, но да се спазват нормите за благоприличие. За предпочитане е цветът на му да е светъл. Всички кандидати се представят боси.
 1. Изпитни пози

vriksha

Врикшасана
Задържане:
10 секунди на всеки крак с нормално дишане.

Trikonasana 1

Триконасана
Задържане:
10 секунди на всяка страна.

viparita 1

Випарита карани
Задържане:
15 сек.

Product Photo

Дханурасана
Задържане:
15 сек.

Product Photo

Джану ширшасана
Задържане
: 20 сек. на всяка страна.

Кандидатите се оценяват по следния начин:

 1. При отлично изпълнение на всички елементи и точно задържане на изпитните асани кандидатите получават оценка – отличен (6.00).
 2. При минимални отклонения от правилното изпълнение на всички елементи на до 3 асани и точно задържане на изпитните асани – отличен (5.50).
 3. При минимални отклонения от правилното изпълнение на всички елементи и от задържането на изпитните асани кандидатите получават оценка – много добър (5.00).
 4. При неправилно изпълнение на една от асаните (позиционно или в задържане) – много добър (4.50).
 5. При неправилно изпълнение на две от асаните (позиционно или в задържане) – добър (4.00).
 6. При неправилно изпълнение на три от асаните (позиционно или в задържане ) – добър (3.50).
 7. При неправилно изпълнение на четири от асаните (позиционно или в задържане) – среден (3.00).