НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Правила за дейността на помощните органи по чл. 27, ал. 2, т. 7

 Правилник за дейността на Треньорския съвет към Българската федерация по йога

  1. Треньорския съвет е помощен орган на БФЙ, чиито състав се попълва от УС .
  2. Организацията, структурата и начина на работа на Треньорския съвет се регламентира от Правилник, утвърден от УС.
  3. Председателят на Треньорския съвет е старши треньор на националните отбори.
  4. Взема препоръчителни решения за стратегията на спортно-състезателната дейност на БФЙ .
  5. Обсъжда годишния отчет на спортно – състезателната дейност , представен от Старши треньора на националните отбори.
  6. По предложение на Старши треньора на националните отбори , обсъжда годишен план и дава препоръки за изготвяне на бюджета за спортно – състезателната дейност на БФЙ .
  7. Извършва категоризация на състезателите и провежда семинари и други за повишаване на квалификацията на треньори и инструктори.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12