НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Съдийска колегия

Помощен, постоянен орган на БФЙ е Съдийската колегия с Управляващ орган – Съдийски съвет. Съдийският съвет се представлява от: Председател – Люба Шулева-Комитова, Илияна Захариева и Ружа Стойнова. Съдии в БФЙ са: Илияна Захариева, Цветелина Георгиева, Георги Яръмов и Виолетка Димитрова.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12