НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


Критерии за преподаватели към БФЙ

НомерКритерийТочки
1Членство в БФЙ4
2Диплома от НСА § БФЙ6
3Преподавателски опит в изготвянето на кадри към БФЙ6
4Други сертификати – мин. 200 часа2
5Преподавателски опит в йога – мин. 5 години
–          Инструктор
–          Лектор
–          Инструктор и лектор
3-6
3
3
6
6Разработени теми в йога6
7Субективна оценка на йога качествата от УС0-4
  • Минимални точки – 24
  • Критериите не важат за поканените от УС на БФЙ лектори.

Право да издават легитимни удостоверения и дипломи за преподаватели по йога имат само институции, регигистрирани по Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение.
Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, няма право да извършва преподавателска дейност по йога.
За повече информация: (+359) 878 664 629.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12