ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Курс „Инструктор по йога“ – следдипломна квалификация, 2016 г.

За информация за предстоящия курс моля следете сайта.

Тук можете да се запознаете с информация за предишния курс:

Курс „Инструктор по йога“ – следдипломна квалификация – януари 2014г.

Какво включва Курс Инструктори по йога:
– 645 часа общи и специални предмети.
– Общите предмети (270 часа) се изучават в НСА и са водени от преподаватели от НСА. Такива предмети са например анатомия, физиология, методика на физическото възпитание и други.
– Специалните (375 часа) включват теория и практика. Малка част от тях се преподава по време на учебните лагери в НСА, основно се изучават по време на йога лагерите. Преподавателите са квалифицирани йога инструктори с дългогодишен опит в преподаването на йога.
График на учебните лагери
Обучението е задочно , 3и семестъра /година и половина/.
Има всекидневни занимания в домашни условия, както и 7 учебни лагера по 9-14 дни всеки, на които се изисква лично присъствие.
Четири от тези учебни лагери са в сградата на НСА – София, когато се изучават общи предмети. По време на тези учебни лагери всеки нощува, където е подходящо за него; за хората от провинцията съдействаме за намиране на общежитие.
Обобщение:
– 4 учебни лагери в НСА,
– 3 учебни йога лагери,
– окончателен изпит: 3-4 дни

Изисквания:
– Минимум 2 година редовно практикуване на йога;
– Компютърна грамотност и редовно ползване на мейл;
– Присъствие на поне 80% от лекциите и практическите занимания (80% от теорията; 80% от практиката; 80% от практическите занимания, т.е. минимум 80% активно присъствие на всяка една група предмети);
– Йога лагерите са задължителни и те са с откъсване от домашни условия, т.е. дори мястото на лагера да е близо до местожителството ви, спането на указаното място за лагер е задължително;
– Предаване на всяка тема за домашна разработка в изискуемия срок;
– Изпълнение на йога комплекс в домашни условия, ежедневно, през цялото време на курса и предаване на отчет за извършената дейност.
Цена:
1. Таксата за курса е 1200 лв.
Тази цена включва всички лекторски часове и практики.
Таксата за курса (1200 лв.) може да се преведе на 2 или 3 вноски.
2. Допълнителни разходи (храна и нощувки на йога-лагерите) – ориентировъчно около 1000 лв.
3. Цена на общежития в НСА или хотели в съседство – съобразно условията.
За записване в курса:
Изпратете мейл на адрес: yoga.instructor.2014@gmail.com
Този мейл да съдържа:
– Автобиография със снимка. – Кратко мотивационно писмо защо искам да стана йога инструктор.
– Удостоверение от клуба, в който сте практикували за времето през което сте практикували там и интензитета на практиките.
При първия учебен лагер в НСА през януари 2014 г. трябва да носите:
– Копие от дипломата си;
– Две актуални снимки;
– Медицинско свидетелство; – Удостоверение от психодиспансер;
– 500 лв. за първоначални такси.
Дипломи:
– Тези, които имат диплома за завършено висше образование, ще получат свидетелство за професионална квалификация ИНСТРУКТОР ПО ЙОГА.
– Тези, които нямат завършено висше образование, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ПО ЙОГА.

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!