НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА – 2016г.


Помощен, постоянен орган на БФЙ е Съдийската колегия с Управляващ орган – Съдийски съвет.
Съдийският съвет се представлява от: Председател – Люба Шулева-Комитова, Илияна Захариева и Ружа Стойнова.
Съдии в БФЙ са: Люба Шулева-Комитова, Илияна Захариева, Ружа Стойнова и Виолетка Димитрова.


Критерии за преподаватели към БФЙ

Номер Критерий Точки
1 Членство в БФЙ 4
2 Диплома от НСА § БФЙ 6
3 Преподавателски опит в изготвянето на кадри към БФЙ 6
4 Други сертификати – мин. 200 часа 2
5 Преподавателски опит в йога – мин. 5 години
–          Инструктор
–          Лектор
–          Инструктор и лектор
3-6
3
3
6
6 Разработени теми в йога 6
7 Субективна оценка на йога качествата от УС 0-4
  • Минимални точки – 24
  • Критериите не важат за поканените от УС на БФЙ лектори.

Право да издават легитимни удостоверения и дипломи за преподаватели по йога имат само институции, регигистрирани по Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение.
Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, няма право да извършва преподавателска дейност по йога.
За повече информация: (+359) 878 664 629.