НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


УСТАВ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЙОГА

Съдийска колегия

Правила за дейността на помощните органи по чл. 27, ал. 2, т. 7

ПРАВИЛА за удостояване  с награди  и звания на спортисти, треньори и спортни деятели  на БФЙ

ПРАВИЛА за категоризация на клубовете – членове на БФЙ

ПРАВИЛА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  ОТ ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР И НА ДРУГИ СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТ ЙОГА

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ И СПОРТЕН АРБИТРАЖ

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ  ПО ЙОГА

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯ И РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА  НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ЙОГА

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАДЪРЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ професионалист спортист  ПО ЙОГА

Критерии за преподаватели към БФЙ

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12