ОБУЧЕНИЯ

Нов курс за следдипломна квалификация по йога 2020-2021 г.

Заявете вашето желание за кандидатстване на адрес yoga.instructor.2020@gmail.com.

Краен срок за записване 6 ноември 2019 г.
Събеседване с кандидатите – 1 декември 2019 г.

Следващата следдипломна квалификация по йога, която се осъществява съвместно от Българска федерация по йога и Национална спортна академия, е предвидена за 2020-2021 година. Обучението включва 650 часа присъствено обучение в 6 модула, над 800 часа домашна практика и теоретични разработки. Специализантите получават валидни за България, Европа и други страни дипломи според приетото у нас законодателство. Тези дипломи, както и дипломите, които се получават в бакалавърското 4-годишно обучение, са единствените легитимни дипломи по йога в България.

Програмата по йога включва:
– Теоретична част, която обхваща основните класически трудове върху йога – „Патанджали йога сутра“, основните Хатха йога текстове, „Бхадавад гита“ и др. Тези трудове ще бъдат анализирани подробно, заедно със съвременните научни изследвания върху тях. Ще се изучават също основите на санкхя, аюрведа, йога анатомия и физиология, йога етика, теория на йога практиките и методология на преподаване.
– Практически упражнения, в които специализантите ще изучават детайлно и усъвършенстват техниката на изпълнение на различните йога практики: асана, пранаяма, бандха и мудра, нидра, медитативни техники.
Ще се изучава методологията на преподаване на йога, за да се  овладее методичната последователност за преподаване на получените знания на начинаещи и на по-напреднали ученици, на различни възрастови категории и на хора със специфични нужди.

Отделно в модулите в Национална спортна академия ще бъдат изучавани дисциплини като анатомия, физиология, психология, педагогика и др.

Успешно завършилите специализацията, които имат висше образование, получават официална диплома от НСА за придобита нова професионална квалификация. Тези, които нямат завършено висше образование, получават удостоверение за завършен курс по йога.

Изисквания за прием в курса:

– Минимум 2 година редовно практикуване на йога;
– Преминаване на събеседване с преподавателите по йога;
– Компютърна грамотност и редовно ползване на имейл;
– Възможност за присъствие на поне 80% от лекциите и практическите занимания (80% от теорията; 80% от практиката; 80% от практическите занимания, т.е. минимум 80% активно присъствие на всяка една група предмети);
– Възможност за присъствие на йога лагерите, които са задължителни и  са с откъсване от домашни условия.
– Изпълнение на йога комплекс в домашни условия, ежедневно, през цялото време на курса и предаване на отчет за извършената дейност;
– Предаване на домашни задания върху йога теорията
– Участие в научни изследвания върху различни аспекти на йога

curs 2016 d
Информация за записващите се за включване в СДК

За целта е необходимо да кандидатствате, изпращайки ни следните документи:
– автобиография със снимка;
– кратко мотивационно писмо, защо искам да стана йога инструктор;
– удостоверение от клуба, в който сте практикували, съдържащо колко време сте практикували там и интензитета на практиките. Необходимият минимум е 2 години.

Попълнете и следните два файла, които трябва да изпратите на електронен адрес yoga.instructor.2020@gmail.com:

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ     Медицинско свидетелство, че можете да се обучавате в курса

*Забележка: Информацията в медицинското свидетелство следва да бъде актуална към декември 2019 г.

Документите ви ще бъдат разгледани от комисия, след което на одобрените кандидати ще бъде изпратена информация за следващи действия.

Следдипломната квалификация започва на 11 януари 2020 г. с модул в НСА.

Разписанието на останалите модули ще бъде публикувано по-късно, но приблизително те ще ще се проведат април, юни, септември 2020 и януари, април 2021 г., като юни-юли 2021 г. ще се проведе завършващия държавен изпит. Всеки модул се провежда от събота до следващата неделя.

Очаквана цена около 1700-1800 лева, заплащана на 6 вноски

По-късно ще бъдат публикувани датите за вноските и банковите сметки.

Следете сайта ни, където своевременно ще бъде качвана информация за обучението.

Всички въпроси, документи и мнения, касаещи самото обучение, изпращайте на:

yoga.instructor.2020@gmail.com

Информация за текущата специализация можете да намерите тук