ЙОГА ПРАКТИКИ

Мурчхана

मूर्छा – замирам, заглъхвам, замръзвам; някои използват значението на думата припадам

Изпълнява се в медитативна асана;

Пурака обикновена, през двете ноздри;

Кумбхака с бандхи;

Речака – джаландхара бандха не се прекратява, а гърлото се освобождава, за да преминава свободно въздухът, но врата остава в позиция наведен напред към изрезката на гръдната кост. Това продължава притискането на предната част на врата, където преминава блуждаещият нерв, и се намират гломус каротикус в големите артерии; тези структури в шията се наричат виджняна нади, विज्ञान – мъдрост. Стимулирането на виджняна нади оказва въздействие върху мозъка и повлиява състоянието на съзнанието, като го прави затворено по отношение на външния свят. Предизвиква покой на ума и радост.

Някои варианти:

  1. Задържаме след пълно вдишване и правим джаландхара бандха. След известно време издишваме част от въздуха и продължаваме да поддържаме джаландхара бандха. Повтаряме докато ни стигне въздуха. Някои слагат малка възглавничка под брадичката за по-голям натиск.
  2. След пълно издишване правим удияна бандха и навеждаме главата надясно, наляво и после силно назад докато ни стигне въздуха.