СПЕЦИАЛНОСТ ЙОГА

Курс за придобиване на знания-2016-2017

БФЙ организира БЕЗ ПРИЗОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ

АПРИЛ – НОЕМВРИ 2016 Г

– следдипломна квалификация към БФЙ и НСА

  1. Какво включва КУРСА по йога:

– 220 часа специални предмети, включващи теория и практика, които се изучават по време на йога лагерите. Изучаваните предмети най-общо включват Философски аспект на йога, Хатха йога текстове, Анатомия, физиология и психология на йога, Шанкапракшалана, Аюрведа. Практическите занимания ще са върху детайлно изучаване на асана, пранаяма, очистителните и други практики от йога системата. Преподавателите са квалифицирани йога инструктори с дългогодишен опит в преподаването на йога.

  1. График на учебните лагери:

– Обучението е насочено приоритетно за лица, желаещи придобиване на знания и разяснения върху йога, води се в задочна форма в два семестъра.

– Има всекидневни занимания в домашни условия, както и 2 учебни лагера по 9-14 дни всеки, на които се изисква лично присъствие.

Обобщение:

– 2 учебни йога лагера в базата в Лозен

– окончателен изпит: 3-4 дни в НСА

  1. Изисквания:

– Компютърна грамотност и редовно ползване на имейл;

– Присъствие на поне 80% от лекциите и практическите занимания (80% от теорията; 80% от практиката; 80% от практическите занимания, т.е. минимум 80% активно присъствие на всяка една група предмети);

– Йога лагерите са задължителни и те са с откъсване от домашни условия, т.е. дори мястото на лагера да е близо до местожителството ви, спането на указаното място за лагер е задължително;

– Предаване на всяка тема за домашна разработка в изискуемия срок;

– Изпълнение на йога комплекс в домашни условия, ежедневно, през цялото време на курса и предаване на отчет за извършената дейност;

– Дисциплина – от курсистите се изисква да спазват етичните норми на йога. Те ще бъдат разяснени по време на курса;

– Като част от обучението по време на йога лагерите в Лозен се съжителства с различни колеги, определени на случаен принцип;

– Облекло – с оглед хармонизиране на енергията по време на практическите занимания е желателно курсистите да са с бели тениски и черни панталони. БФЙ се ангажира с осигуряването на подходящи тениски, които ще могат да се закупят на приемлива цена в началото на курса.

  1. Цена:

Таксата за курса е 900 лв.

Тази цена включва всички лекторски часове и практики.

Таксата за курса (900 лв.) може да се преведе на 2 вноски.

– Към НСА – на място в деня на пристигане – 350 лв

– Към БФЙ – до 30 април по банков път към сметката на БФЙ – 300 лв

– Към БФЙ – до 30 септември по банков път към сметката на БФЙ – 250 лева

Допълнителни разходи (храна и нощувки на йога-лагерите) – ориентировъчно около 500 лв.

  1. За записване в курса:

Изпратете имейл на адрес: yoga.instructor.2016@gmail.com

Този мейл да съдържа:

Формуляр за кандидатстване;

 Анкетен лист за здравословно състояние

– Автобиография със снимка.

– Кратко мотивационно писмо.

17 април 2016 г. – При първата учебна среща се събираме в НСА, регистрирате се, заплащате таксата към НСА и отиваме на учебен лагер в Лозен.

Трябва да носите:

– Копие от дипломата си;

– Две актуални снимки;

– Медицинско свидетелство;

– 150 лв. за първоначална вноска в НСА

– 300 лв трябва да се преведат по сметката на БФЙ до 15.04.2016 г / упомената е в сайта/

  1. Дипломи:

Завършилите получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ПО ЙОГА.

  1. Изисквания за успешно приключване на курса СДК „ЙОГА“

– Оценката по специалния предмет “ Йога“ е сборна от цялостното представяне на курсистите по време на Йога модулите и изпратените в срок домашни разработки и таблици с практически занимания. Последната сесия в НСА включва изпити по теория и практика на йога.

УС на БФЙ