ОБУЧЕНИЯ

НОВ курс за инструктори по йога 2018-2019

curs 2016 c

Заявете вашето желание за кандидатстване на адрес yoga.instructor.2018@gmail.com.

Краен срок за записване 6 декември 2017 г.
Събеседване с кандидатите – 10 декември 2017 г.

Следващата следдипломна квалификация по йога, която се осъществява съвместно от Българска федерация по йога и Национална спортна академия, е предвидена за 2018-2019 година. Обучението е 650 часа и се провежда в 7 модула.

Програмата по йога включва:
– Теоретична част, която ще обхване основните класически трудове върху йога – „Патанджали йога сутра“, основните хатха йога текстове, „Бхадавад гита“ и др. Тези трудове ще бъдат анализирани подробно, заедно със съвременните научни изследвания върху тях. Ще се изучават също основите на Санкхя, аюрведа, йога анатомия и физиология, йога етика и др.
– Практически упражнения, в които специализантите ще изучават детайлно и усъвършенстват техниката на изпълнение на различните йога практики: асана, пранаяма, бандха и мудра, нидра, медитативни техники.
Ще се изучава методологията на преподаване на йога, за да се  овладее методичната последователност за преподаване на получените знания на начинаещи и на по-напреднали ученици, на различни възрастови категории и на хора със специфични нужди.

Отделно в модулите в Национална спортна академия ще бъдат изучавани дисциплини като анатомия, физиология, психология, педагогика и др.

Курсът, както и висшето образование по йога, са единствените учебни програми по йога, които  осигуряват признати у нас и европейските страни дипломи. Успешно завършилите специализацията, които имат висше образование, получават официална диплома от НСА за придобита нова професионална квалификация. Тези, които нямат завършено висше образование, получават удостоверение за завършен курс по йога.

Изисквания за прием в курса:

– Минимум 2 година редовно практикуване на йога;
– Преминаване на събеседване с преподавателите по йога;
– Компютърна грамотност и редовно ползване на имейл;
– Възможност за присъствие на поне 80% от лекциите и практическите занимания (80% от теорията; 80% от практиката; 80% от практическите занимания, т.е. минимум 80% активно присъствие на всяка една група предмети);
– Възможност за присъствие на йога лагерите, които са задължителни и  са с откъсване от домашни условия.
– Изпълнение на йога комплекс в домашни условия, ежедневно, през цялото време на курса и предаване на отчет за извършената дейност;

curs 2016 d

Информация за записващите се за включване в СДК

За целта е необходимо да кандидатствате, изпращайки ни следните документи:
– автобиография със снимка;
– кратко мотивационно писмо, защо искам да стана йога инструктор;
– удостоверение от клуба (лицензиран към БФЙ), в който сте практикували, съдържащо колко време сте практикували там и интензитета на практиките. Необходимият минимум е 2 години.

Попълнете и следните два файла, които трябва да изпратите на електронен адрес yoga.instructor.2018@gmail.com:

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ     Анкетен лист за здравето

*Забележка: Информацията в анкетния лист за здравето следва да бъде актуална към декември 2017 г.

Документите Ви ще бъдат разгледани от комисия, след което на одобрените кандидати ще бъде изпратена информация за следващи действия.

Следдипломната квалификация започва на 6 януари 2018 г. с модул в НСА е месец януари 2018 г.

Модули 2018 г.

1-ви модул НСА – 6-ти 13-ти януари
2-ри модул йога – 21-29 април
3-ти модул – вероятно 23-ти юни – 1-ви юли (може да има промяна)
4-ти модул 22-30 септември

Цена: 1700 лева, заплащани на 6 вноски

Първо плащане 400 лева на 8-ми януари на касата на НСА
Второ плащане  300 лева до 15-април към БФЙ

Банкова сметка на БФЙ
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК
Клон Горна Оряховица,офис Левски; Велико Търново 5000, ул.“Васил Левски“27
SWIFT: TTBB BG 22
IBAN: BG33TTBB94001523923045

Сроковете за следващите вноски към НСА и БФЙ за 2018 г. са както следва:
– Към НСА – до 20 юни 2018 г. по банков път към сметката на НСА – 250 лева
– Към БФЙ – до 20.09.2016 г.  по банков път към сметката на БФЙ – 250 лева

Следете сайта ни, където своевременно ще бъде качвана информация за обучението.

Всички въпроси, документи и мнения, касаещи самото обучение, изпращайте на:

yoga.instructor.2018@gmail.com

Информация за текущата специализация можете да намерите тук