ОБУЧЕНИЯ

Курс за инструктори по йога за деца 2020 г. 03–11  октомври 2020 г.

След отличните отзиви за предишните два курса, Българска федерация по йога организира нов курс за инструктори по йога за деца, който е с 9-дневна  продължителност и с включването на  различни лектори – хабилитирани лица, с дългогодишен опит в преподаването, лекар, д.м. и йога преподаватели с дългогодишна практика с деца.

  1. Какво включва курса за инструктори по йога за деца:

72 часа общи и специални предмети
– Общите предмети (24 часа) са педагогика, детска психология, детска анатомия и болести.
– Специалните (48 часа) включват йога лекции и практики, разделени по възрастови групи и водени от различни преподаватели:

  • от 3 до 7 години;
  • от 7 до 11 години;
  • над 12 години.

  1. Изисквания за курса:

– Минимум 2 година редовно практикуване на йога;
– Курсът е подходящ за педагози, детски психолози, треньори на детски групи и завършили специализация „треньор по йога”.
– Присъствие на 100% от лекциите и практическите занимания;
– Дисциплина – от курсистите се изисква да спазват етичните норми на преподавателите по йога. Същите се намират на сайта на БФЙ.
– Облекло – с оглед хармонизиране на енергията по време на практическите занимания е желателно курсистите да са с бели тениски и черни панталони. БФЙ се ангажира с осигуряването на подходящи тениски, които ще могат да се закупят на приемлива цена в началото на курса.
– Да са запознати с етичния кодекс за работа с деца (можете да го прочетете тук).

  1. Място на провеждане на курса:

Ще бъде уточнено по-късно.

Цена:

1) Таксата за курса е 400 лв.
Тази цена включва всички лекторски часове и практики.
2) Допълнителни разходи за храна и нощувки, които всеки си осигурява сам. Тези, които имат нужда от нощувки, могат също да се обърнат към към Вера Захариева – 0877599344.

  1. За записване в курса:

Изпратете имейл на адрес: 2020.kids.yoga@gmail.com

Този имейл да съдържа:
– Формуляр за кандидатстване (изтеглете оттук);
– Автобиография със снимка;
– Кратко мотивационно писмо защо искам да стана йога инструктор за деца;
– Сканирана или снимана диплома за завършена СДК към НСА „треньор по йога“ (ако има такава).

За информация : тел. 0878664629 Калина Прокопиева – координатор.

  1. Удостоверения:

– Тези, които имат свидетелство за професионална квалификация ТРЕНЬОР ПО ЙОГА, издадено от НСА, ще получат удостоверение за завършена специализация по йога за деца от Българска федерация по йога.

– Тези, които нямат свидетелство за професионална квалификация ТРЕНЬОР ПО ЙОГА, издадено от НСА, ще получат удостоверение за участие в курс по йога за деца към Българска федерация по йога.

  1. Успешно приключване на курса за инструктори по йога за деца

– По всеки един от преподаваните предмети ще има оценка, която ще бъде вписана в удостоверението и която ще формира средния успех от обучението.

УС на БФЙ