ИСТОРИЯ НА ЙОГА В БЪЛГАРИЯ

Каква е връзката между тази древна наука и българския народ, чиито корени също идват от древността?
Изследванията на нашите историци П. Добрев, Сл. Тончев и др. показват, че българският род възниква и се създава в Далечния изток, в планината Имеон, разположена в Тибет, Индия. Според други изследвания българите, наречени тогава “хонури”, са живели на границата на съвеременен Китай и Индия. В древно индийския литературен източник “Махабхарата”, който съдържа едно от първите исторически сведения за българите, се разказва за болхиките, народ със свой бит и култура. Болхиките споменавани в “Махабхарата” над 70 пъти, са били добри и храбри войни. Царят на болхиките е подарил колесница и коне на Арджуна, главен герой в “Бхагавад гита”, друг древен литературен източник, който разкрива основите на философията на йога.
В запазените каменни надписи на прабългарите най-често срещана (157 пъти) е думата IYI – “юдж”, която е основният корен на думата “йога”. Особено интересна е розетката със седем лъча, намерена в Плиска, където тази дума е основна в надписите по лъчите ѝ. Думата “юдж” или “юй”означава “йога, бог, съединение с бога”. Тези надписи се тълкуват от В. Лучански като мантри (думи със свещено звучене), които по звучене съответстват на седемте чакри (според йога – енергийни центрове – вихри на човешкото тяло). Надписите върху розетката са прочетени и преведени от Свами Читананда, ръководител на ашрама в Ришикеш, Сев. Индия. Надписите според него са на древния свещен език на йогите, а в превод тяхното съдържание е следното: “Освободи се от двойнствеността чрез йога. Надживей страданията чрез йога”.

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЙОГА-ДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ – хронология |

Историята на йога у нас от спомените на Станко Попов

Pages: 1 2 3