СТАТИИ

Защо да уча висше по йога?

nsa1От няколко години  има редовен и задочен прием по специалност „Йога“ в НСА, осъществена с подкрепата на Българска федерация по йога. През тези години задавахте много въпроси, сред които колко струва обучението, какво ще се учи, ако имаме вече едно висше, кой трябва да държи изпит по грамотност и кой не, защо висшето по йога е към НСА (понеже йога не е спорт) и много други. Но един въпрос се открои сред другите: „Защо да запиша висше образование по йога.“

Ето и няколко отговора от практична и непрактична гледна точка.

  1. Йога е хуманитарна дисциплина, а хуманитарните науки ще имат все по-голямо значение и приложение с технологичния напредък, който не само измества хората от работните им места, но им отнема смисъла, който те са влагали досега в живота си. Йога е хуманитарна дисциплина, която има теоретична и практическа част и която обхваща всички аспекти на човека – неговата физика, психика, интелект и душа, без да ги разделя, а ги разглежда като неделимо цяло. Така тя има приложение във всяка хуманитарна дейност – образование, медицина, психология, спорт, изкуство, наука и т.н., както и в области като бизнес, предприемачество, икономика, управление.
  2. Съвременният стрес и липса на ценностна система водят до разпространението на много физически и ментални заболявания, от които хората търсят по-цялостен изход. Това отваря ежедневно йога студия с превантивен и терапевтичен ефект, като тази тенденция ще се засили, но и изискванията на посетителите към професионализма на преподавателите също ще нараства. Те ще искат не само да подобряват здравето си, а да получават отговори на съществените въпроси за човешкия живот. Затова йога преподавателите трябва да са подготвени в дълбочината и в детайлите на древната, но все по-актуална и днес дисциплина.
  3. Освен че дава професия, йога ще усъвършенства самия студент във всички изброени аспекти – физически, психически, интелектуално и духовно, с което ще му даде възможност да се справи с каквато и да е професия или бъдещо кариерно развитие, които избере, както и с личния си живот – той ще бъде здрав, стабилен, силен, спокоен и грижовен. Реализацията му във всяка област ще бъде успешна.
  4. Йога терапията е бързо развиваща се област по света и специалността предвижда солидно образование в тази област – засега такива специалисти у нас няма.
  5. Фундаментът, изграждан от йога, ще бъде допълнен от съвременните достижения на науката чрез професионалните преподаватели на НСА в области като анатомия, физиология, психология, педагогика и др. След втората година ще можете да придобиете и втора специалност от предлаганите в НСА. Ще можете да работите при прекрасни условия, които базата на НСА предоставя.
  6. Висшето образование ще позволи на тези, които имат склонност към науката, да продължат с научна дейност върху йога и нейното влияние върху различни аспекти на човека, една област широко изследвана днес в най-реномираните университети по света.
  7. … И нито за момент няма да ви е скучно!

Този списък не изчерпва всички предимства на йога образованието. Повече може да научите на консултациите, които се провеждат всяка сряда от 12:00 часа в залата по Сумо на НСА. За уточняване на дата за консултации пишете на имейл byfederation@gmail.com
или се обадете на тел. +359 (0)888 532 632. Консултациите се извършват след заплащане на такса (http://www.nsa.bg/bg/page,1835) на касата на НСА или по банков път.  На консултациите кандидатите трябва да си носят постелки и да са облечени подходящо.

 

Categories: СТАТИИ