КУРСОВЕ

Следдипломна квалификация по йога 2022-2023 г.

 

Заявете вашето желание за кандидатстване на адрес yoga.instructor.2022@gmail.com.

Краен срок за записване 1 декември 2021 г.
Събеседване с кандидатите – 5 декември 2021 г.

Следващата следдипломна квалификация по йога, която се осъществява съвместно от Българска федерация по йога и Национална спортна академия, е предвидена за 2022-2023 година. Обучението включва 650 часа присъствено обучение в 6 модула, над 800 часа домашна практика и теоретични разработки. Специализантите получават валидни за България, Европа и други страни дипломи според приетото у нас законодателство. Тези дипломи, както и дипломите, които се получават в бакалавърското 4-годишно обучение, са единствените легитимни дипломи по йога в България.

Програмата по йога включва:
– Теоретична част, която обхваща основните класически трудове върху йога – „Патанджали йога сутра“, основните Хатха йога текстове, „Бхадавад гита“ и др. Тези трудове ще бъдат анализирани подробно, заедно със съвременните научни изследвания върху тях. Ще се изучават също основите на санкхя, аюрведа, йога анатомия и физиология, йога етика, теория на йога практиките и методология на преподаване.
– Практически упражнения, в които специализантите ще изучават детайлно и усъвършенстват техниката на изпълнение на различните йога практики: асана, пранаяма, бандха и мудра, нидра, медитативни техники.
Ще се изучава методологията на преподаване на йога, за да се  овладее методичната последователност за преподаване на получените знания на начинаещи и на по-напреднали ученици, на различни възрастови категории и на хора със специфични нужди. 
Отделно в модулите в Национална спортна академия ще бъдат изучавани дисциплини като анатомия, физиология, психология, педагогика и др.

Успешно завършилите специализацията, които имат висше образование, получават официална диплома от НСА за придобита нова професионална квалификация. Тези, които нямат завършено висше образование, получават удостоверение за завършен курс по йога. Тези, които не искат да стават преподаватели, а да получат академични знания за йога, ще получат удостоверение от Българска федерация по йога за получените знания (те участват само в два от йога модулите, но също изпълняват домашната практика и предават домашни).

Изисквания за прием в курса: 
– Минимум 2 година редовно практикуване на йога;
– Преминаване на събеседване с преподавателите по йога;
– Компютърна грамотност и редовно ползване на имейл;
– Възможност за присъствие на поне 80% от лекциите и практическите занимания (80% от теорията; 80% от практиката; 80% от практическите занимания, т.е. минимум 80% активно присъствие на всяка една група предмети);
– Възможност за присъствие на йога лагерите, които са задължителни и  са с откъсване от домашни условия.
– Изпълнение на йога комплекс в домашни условия, ежедневно, през цялото време на курса и предаване на отчет за извършената дейност;
– Предаване на домашни задания върху йога теорията
– Участие в научни изследвания върху различни аспекти на йога

Информация за записващите се за включване в СДК
За целта е необходимо да кандидатствате, изпращайки ни следните документи:
– автобиография със снимка;
– кратко мотивационно писмо, защо искам да стана йога инструктор;
– удостоверение от клуба, в който сте практикували, съдържащо колко време сте практикували там и интензитета на практиките. Необходимият минимум е 2 години.

Попълнете и следните два файла, които трябва да изпратите на електронен адрес yoga.instructor.2022@gmail.com:

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ    

Документите ви ще бъдат разгледани от комисия, след което на одобрените кандидати ще бъде изпратена информация за следващи действия.
Следдипломната квалификация започва в началото на месец януари 2022 г. с модул в НСА. 
Разписанието на останалите модули ще бъде публикувано по-късно, но приблизително те ще ще се проведат април, юни, септември 2022 и януари, април 2023г., като юни-юли 2023 г. ще се проведе завършващият държавен изпит. Всеки модул се провежда от събота до следващата неделя.
Цената на курса ще бъде окончателно съобщена след финансов анализ на предишния курс, но очаквана цена е около 1800 лева. Курсът се заплаща на 6 вноски. 
Цената на курса за знания е 500 лева (2 вноски по 250 лева).

Дипломи:
– Тези, които имат диплома за завършено висше образование, ще получат диплома от НСА за придобита специалност ТРЕНЬОР ПО ЙОГА.
– Тези, които нямат завършено висше образование, получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС ПО ЙОГА.

Успешно приключване на курса СДК „ЙОГА“
– Оценката по специалния предмет „Йога“ е сборна от цялостното представяне на курсистите по време на йога модулите и изпратените в срок домашни разработки и таблици с практически занимания. Оценките по другите предмети се определят с изпит. Целият курс завършва с държавен изпит по теория и държавен изпит по практика.

Следете сайта ни, където своевременно ще бъде качвана информация за обучението. Всички въпроси, документи и мнения, касаещи самото обучение, изпращайте на:
yoga.instructor.2022@gmail.com

За информация: 0887895209 Калина Прокопиева- координатор

Информация за текущата специализация можете да намерите тук